76924.jpg

Etablerade utövare möter unga studerande i nytt folkmusikcenter

12.03.2021 kl. 08:56
Ett nytt folkmusikcenter vid Lappfjärds folkhögskola blir verklighet hösten 2021. SFV ger bidrag till Lafo Folkmusikcenter vars uppgift är att bevara och stärka folkmusiken, men också verka för en utveckling inom området.

Foto: StudioSara photography/Sara Bondegård

– Folkmusikcentrets verksamhet skapar möten mellan etablerade utövare och unga studerande, vilket vi tror bidrar till en positiv utveckling. Folkmusiken är en del av vårt kulturarv och vi vill se att den är relevant och intressant också för en yngre generation. På så sätt lever den vidare, säger Anna-Karin Öhman, sektorsansvarig för fri bildning på SFV. 

Det nya folkmusikcentret vid Lappfjärds folkhögskola är en plattform för fortbildning, utveckling och nätverkande inom folkmusiken. Målgruppen är spelmän, dansare, sångare och hantverkare inom folkkulturen, men fokus ligger också på att skapa innehåll som lockar nya utövare.

– Vi grundar Lafo Folkmusikcenter för att det inte finns en utbildning inom folkmusik på andra stadiet just nu. Flera av oss som jobbar på Lappfjärds folkhögskola har en bakgrund inom folkmusiken. Att vi nu erbjuder utbildning inom området är en naturlig utveckling, säger Casper Sahlström, platsansvarig på Lappfjärds folkhögskola.  

– Det är alltför få som känner till och vet hur stor musikskatt folkmusiken innehåller. Genom utbildning och handledning kan folkmusikcentret sprida folkkulturen och det immateriella kulturarvet vidare, fortsätter Sahlström.

Folkmusikcentrets verksamhet innefattar förutom den svenskspråkiga spelmansmusiken även folkdansmusiken, folkvisetraditionen, folkdräktskulturen och folkkulturen. 

Verksamheten sker i nära samarbete med Finlands svenska spelmansförbund och övriga finländska och nordiska projektaktörer inom folkmusik och folkkultur.

– Folkmusikcentrets samarbeten skapar möjligheter att sprida den finlandssvenska kulturen över språk- och landsgränser. Det är en av målsättningar för SFV:s bidragsverksamhet, säger Anna-Karin Öhman.

SFV:s bidrag till det nya folkmusikcentret är 30 000 euro.

I mars anställdes folkmusikern, musikmagistern Désirée Saarela-Portin som projektledare för utbildningen.

– SFV:s bidrag är helt avgörande för att projektet kommer igång. Genom bidraget har vi kunnat anställa en otroligt energisk och drivande projektledare med lång erfarenhet inom finlandssvensk folkmusik. Det tryggar utbildningen på lång sikt, berättar Sahlström.

Désirée Saarela-Portin är singer-songwriter, folksångerska samt utbildad magister i folkmusik från Sibelius Akademin.  Nu leder hon utbildningen i folkmusik på Lappfjärds folkhögskola. Foto: Andreas Haals

SFV gav senast bidrag till Lappfjärds folkhögskola åren 2020 och 2019 för MGP Start-up låtskrivarlägren. Bidragens storlek var sammanlagt 12 000 euro. År 2019 gav SFV ett bidrag på 10 000 euro för Utbildningsstigar, ett projekt som bland annat resulterade i webbplatsen musikutbildning.fi där alla svenskspråkiga musikutbildningar finns samlade, som en guide för unga som är intresserade av att studera musik. 

År 2018 gav SFV 300 000 euro för bildningsverksamheten på Lappfjärds folkhögskola. 


PRESSMEDDELANDE - fri för publicering

Helsingfors den 12 mars 2021