77071.jpg

Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf höll årsmöte

24.03.2021 kl. 11:10
År 2020 gav Understödsföreningen sammanlagt 45 000 euro till SFV, som delade ut summan till tio bidragsmottagare. Årsmötet valde Gun Sandberg-Wallin till ny styrelseledamot.

Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf höll årsmöte den 24 mars kl. 14 på SFV:s kansli i Helsingfors.

De flesta medlemmar deltog i mötet via videolänk.

I verksamhetsöversikten konstaterade styrelsen att föreningens ändamål enligt stadgarna är "att sammanföra den finlandssvenska befolkningen till gemensamma insatser för att främja det svenska bildningsarbetet i Finland som föreningen Svenska folkskolans vänner rf utför genom att understödja utbildning och bibliotek, bevilja studieunderstöd samt stödja andra former av finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden". 

Föreningen understödde år 2020 Svenska folkskolans vänner rf med sammanlagt 45 000 euro som fördelades som bidrag till tio mottagare enligt följande: 

 • Ett bidrag på 3 000 euro för ett biblioteksprojekt i daghemmet Trivselvrån. Läs en längre artikel om projektet i SFV-magasinet 1-21. Mottagare: Barnhemsföreningen i Gamla Karleby rf.
   
 • Fem bidrag på 5 000 euro som delades ut som Svensklärarpris. Prisen delades ut på SFV:s digitala utdelningsfest i april 2020. Mottagare: Sari Pukonen, Hannele Haataja, Anne Tiihonen, Johanna Jokela och Mikaela Friis. 
   
 • Ett bidrag på 2 500 euro för projektet Read Hour 8.9 kl. 14. Read Hour är ett nationellt och tvåspråkigt kampanjevenemang med mål att stödja intresse för läsning bland barn och unga. Bidraget användes för ordnandet av evenemanget och marknadsföringen. SFV deltog i evenemanget bland annat genom att ordna rit- och skrivtävlingen Snälla hjältar. Mottagare: Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland.
   
 • Ett bidrag på 2 500 euro för finlandssvenska elevers prestationer i svenska kognitiva test. Bidraget gick till ett treårigt forskningsprojekt med mål att utarbeta egna läsförståelsetest som passar de finlandssvenska eleverna. De test som nu används är rikssvenska. Mottagare: Helsingfors universitet.
   
 • Ett bidrag på 2 000 euro för översättningen av Rektorsbarometern. Rektorsbarometern utreder skolledares arbetsförhållanden. Resultaten används som grund för både nationella men också lokala förhandlingar om skolledarnas arbetsuppgifter och arbetsvillkor. Den översatta versionen fäster bland annat uppmärksamhet på frågor som gäller specifikt de finlandssvenska skolledarna. Mottagare: Suomen rehtorit ry. 
   
 • Ett bidrag på 10 000 euro för översättning av ett fysiskt och digitalt handledningsverktyg för elev- och studiehandledare kallat Voimakehä - Power zone. Verktyget grundar sig på positiv psykologi och innehåller både material för arbete med elever och studerande, och en manual för användarna. Mottagare: Vahvuuttamo Oy

Vid utgången av 2020 var medlemsantalet i Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf 6 854 personmedlemmar.

Årsmötet återvalde styrelseordförande Bernt Morelius, som stod i tur att avgå. 

I tur att avgå som styrelseledamöter var Matts Granö och Stefan Andersson. Matts Granö har fyllt sjuttio år och var enligt föreningens stadgar 5 § inte längre valbar. Till ny styrelseledamot valdes Gun Sandberg-Wallin, vd för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. Årsmötet återvalde styrelseledamoten Stefan Andersson. 

Övriga styrelseledamöter är Johan Aura och Camilla Nordblad.

Styrelseledamöterna erhåller inga mötesarvoden.

Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2021 till 15 euro. 
 

Stadgar för Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf