77200.jpg

Kallelse till SFV:s årsmöte

06.04.2021 kl. 11:14
Svenska folkskolans vänner rf håller årsmöte onsdagen den 28 april 2021 kl. 14 på SFV:s kansli i Helsingfors. Vi följer myndigheternas rekommendationer och önskar därför att alla deltagare deltar i årsmötet via en videolänk.

Du som vill delta i mötet ska anmäla dig på förhand, senast den 26 april 2021 kl. 16 via anmälningsformuläret här, eller per telefon till Camilla Nordblad, 045-12 10 864.

Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Föredragningslistan samt styrelsens berättelse över föreningens verksamhet, samt bokslut och revisorns utlåtande för 2020 finns tillgängliga i originalform på föreningens kansli under mötet.

Du som deltar i mötet via videolänk får dokumenten per e-post tillsammans med möteslänken samma dag som årsmötet äger rum.
 

Mer information om årsmötet och länk till anmälningsformuläret