77285.jpg

Genomslagskraften av fondernas verksamhet bygger på dialog

13.04.2021 kl. 12:21
Vilken roll spelar stiftelsernas finansiering för kultur- och bildningsorganisationers verksamhet? Bland annat det här reder Kulturpolitiska forskningscentret Cupore ut i sin färska granskning.

Flera finlandssvenska fonder och stiftelser har som uppdrag att stödja det svenska i Finland genom satsningar på utbildning och kultur. Fondernas uppdrag påverkar hur man finansierar projekt och aktörer, men också vilken relation man skapar till aktörerna. 

Granskningen som Cupore nu utfört är gjord på uppdrag av fem finlandssvenska fonder – Svenska folkskolans vänner (SFV), Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska kulturfonden och Stiftelsen Tre Smeder.
 
– Att utvärdera den egna verksamheten och genomslagskraften av utbetalda bidrag tycker vi är viktigt. SFV har därför under de senaste åren genomfört flera utvärderingar. Men lika viktigt, om inte viktigare, är att utomstående granskar verksamheten och undersöker vilken genomslagskraft den har, säger Johan Aura, kanslichef på SFV.
 
Cupores granskning Samspelets regler – stiftelsefinansieringens betydelse för finländska kultur- och bildningsorganisationers verksamhet ger fonderna nyttig vägkost för deras utdelning.
 
– Stiftelsernas betydelse som finansiärer och deras roll som kulturpolitiska aktörer inom civilsamhället är ett relativt outforskat område. Genomslaget av stiftelsernas verksamhet bygger på nära dialog med andra aktörer inom alla samhällssektorer. I granskningen framkommer tydliga skillnader mellan finsk- och svenskspråkiga kultur- och bildningsorganisationers relation såväl till stiftelserna som till den offentliga sektorn, säger specialforskare Maria Hirvi-Ijäs som hållit i trådarna för Cupores granskning.
 
– Vi ser att en god dialog med bidragsmottagaren är av stor betydelse för genomslagskraften. SFV har sedan några år tillbaka sektorsansvariga för de områden vi enligt vår syftesparagraf ska stödja, och de är måna om att föra dialog dels med bidragsmottagarna, dels med andra aktörer inom samma sektor, säger Johan Aura.
 
Dialog spelar också roll då man bedömer relationen mellan stiftelsefinansiering och offentlig finansiering. För många organisationer är båda lika viktiga och inom många fonder förs ofta en diskussion om riskerna med att på sikt finansierar verksamheter som borde bekostas med offentliga medel.

Granskningen presenteras 21.4

Cupores granskning presenteras på det tvåspråkiga webbseminariet Samspelets regler – Yhteiset pelisäännöt 21.4.2021 kl. 14-16. Seminariet öppet för alla intresserade och kräver inte förhandsanmälning.
 
Inbjudan, evenemangslänk och program finns här. 
 
Rapporten finns tillgänglig på Cupores webbplats.


PRESSMEDDELANDEN - Helsingfors den 13 april 2021