77300.jpg

Nya utmaningstävlingen SFV Start! vill minska ojämlikheten inom utbildning, vinnarna får 100 000 euro

15.04.2021 kl. 08:18
Nu lanserar SFV en utmaningstävling för att tackla ojämlikheten i barns och ungas möjligheter till god utbildning. Satsningen efterlyser nyskapande och verkningsfulla lösningar och är ett helt nytt sätt att ge bidrag vid sidan av den traditionella ansökningsprocessen.
Finland är känt som en förespråkare för såväl högklassig utbildning som jämlikhet. Forskning visar dock att familjebakgrunden har en stor betydelse för barns och ungas möjligheter att studera vidare. Utbildning går i arv: Av de barn till föräldrar som inte läst vidare efter grundskolan tar enbart 4 procent en universitetsexamen, medan motsvarande siffra för barn med högutbildade föräldrar som studerat på universitet är hela 45 procent.

Den här utmaningen har även uppmärksammats av landets beslutsfattare. I början av april publicerade statsrådet en utbildningspolitisk redogörelse, i vilken de drar upp riktlinjerna för att utveckla en jämlik och högklassig utbildning. Ett av målen är att minst hälften av landets unga vuxna avlägger en högskoleexamen år 2030 – en andel som idag ligger på 40 procent. 

– Digitaliseringen och globaliseringen leder till att behovet av arbetskraft med en högre utbildning ökar. I samma takt minskar möjligheterna för dem med lägre utbildning att hitta arbete. Vi ser också att det sociala avancemanget har stannat upp, och till och med blivit negativt. Det finns många skäl till att arrangera den här tävlingen just nu, säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV.

Även barn och unga i Svenskfinland berörs av ojämlikheten inom utbildning, och därför lanserar SFV utmaningstävlingen SFV Start!. Målet är att hitta lösningar som säkerställer att alla barn och unga – i såväl den finlandssvenska sfären som utanför – kan nå och utforska sin fulla inlärningspotential och fatta meningsfulla beslut gällande sin utbildning, oavsett bakgrund.

SFV välkomnar idéer av alla slag: från nya arbetssätt och metoder i skolan till lösningar som bygger på mångsidiga samarbeten. Föreningen hoppas också se ett engagemang från ett brett spektrum av aktörer – från organisationer och företag till forskare och namn inom skolvärlden.

– Vi vill se så mångsidiga och multidisciplinära tävlingslag som möjligt. När människor med varierande bakgrund från olika branscher kommer samman uppnås de bästa resultaten och den samhälleliga effekten ökar. Det ideala utfallet vore en vinnande lösning som utrotar den växande ojämlikheten inom utbildning i samhället i stort, säger Niklas Wahlström. 

– En utmaningstävling är för oss ett alldeles nytt sätt att finansiera idéer och projekt som vanligtvis beviljas bidrag genom den traditionella ansökningsprocessen. Den här typen av tävlingar har visat sig få gediget genomslag både i Finland och internationellt. Därför vill vi utforska om detta kunde bli en för oss ny årlig satsning, säger Johan Aura, kanslichef på SFV.

SFV Start! – vad är det?
 

  • En utmaningstävling som efterlyser sociala innovationer för att ge alla barn och unga (i åldrarna 0-20 år) en likvärdig möjlighet att nå sin fulla potential vad gäller inlärning och utbildning – oavsett bakgrund. 
     
  • Lösningarna kan tangera olika livsområden som skola, arbetsliv, hemmiljö eller fritid och kan nå ut till en eller flera relevanta målgrupper såsom studerande, föräldrar, handledare och föreningar.
     
  • Tävlingen är öppen för alla. Deltagarna ska forma lag med minst tre medlemmar. Lagmedlemmarna kan vara organisationer eller fysiska personer.
     
  • Lagen kan sända in tävlingsbidrag under tiden 15.4.2021–23.6.2021. Av inkomna bidrag väljs tolv (12) ut till höstens accelerationsfas, där semifinalisterna får handledning och chanser att finslipa sina idéer under ett flertal workshoppar. Av semifinalisterna går sex lag vidare till finalen som arrangeras i december. Vinnaren utses i februari 2022 av SFV, som ger det vinnande laget 100 000 euro för att implementera sin idé och skala upp lösningen. 

På utmaningstävlingens webbplats start.sfv.fi finns tävlingsregler och information om hur man deltar i tävlingen.

Till tävLIngens webbplats


PRESSMEDDELANDE - Helsingfors den 15 april 2021

Forskningen som hänvisas till i början av artikeln: Marja Mattila (red.): Eriarvoisuuden tila Suomessa 2020 (Kalevi Sorsa -säätiö)