77316.jpg

Eero Talonen får Christoffer Grönholms pris

19.04.2021 kl. 00:01
Priset på 10 000 euro ges till Eero Talonen för att han i all sin pedagogiska verksamhet skapat nya och engagerande undervisningsmetoder för att väcka elevernas intresse för svenskan.

Uppvuxen i Lillkyro fick Eero Talonen uppleva språkgränsen ytterst konkret under butiksbesöken i svenskspråkiga Vörå tillsammans med sin pappa. Men drivkraften att verkligen lära sig svenska kom då de tvåspråkiga kompisarna bytte till finska när Eero anslöt sig till kompisgänget.

Idag är Eero Talonen lektor vid specialyrkeslärarutbildningen vid Yrkespedagogiska lärarhögskolan inom Uleåborgs yrkeshögskola, efter 17 år som svensklärare inom yrkesutbildningen. Han färdigställer som bäst sin doktorsavhandling, och siktar på att disputera våren 2022. Doktorsavhandlingen är en longitudinell undersökning om muntliga kommunikativa färdigheter i svenska hos finskspråkiga elever i den grundläggande utbildningen.

Några preliminära resultat kan han avslöja redan nu. Det är framför allt två saker som överraskar: 

– Det första som överraskar är att det finns många skillnader i muntliga kommunikativa färdigheter hos elever i olika skolor, samt mellan flickor och pojkar. Detta trots att den grundläggande utbildningen utgår från jämlikhet och likabehandling, och strävar efter en enhetlig utbildning på lika villkor.

– Det andra som överraskade mig är att många pojkar modigare använder sin språkliga kapacitet än flickor. De blandar visserligen svenska, finska och engelska, men gör sig förstådda. Att använda språket på det här sättet stöder språkutvecklingen, berättar Talonen. 

Talonen vill betona betydelsen av att våga öppna munnen och börja prata, och att lärarna här har en viktig uppgift. 
– Om vi fastnar vid att försöka formulera grammatikaliskt korrekta meningar kommer kommunikationen aldrig i gång. Lärarens viktigaste roll är att själv prata svenska, säger Talonen. Prata om ämnen som eleverna är intresserade av och på en sådan svenska att de har en möjlighet att förstå, men som är på en lite högre nivå än vad eleverna själva behärskar.
– Jag har själv ”babblat på” som lärare, arbetat aktivt för att det svenska ska förknippas med positiva känslor och att atmosfären är uppmuntrande och glad, säger han. Det har visat sig vara ett fungerande koncept. 

Talonens forskning visar också att många elevers muntliga kommunikativa färdigheter når sin höjdpunkt i årskurs sju, och inte utvecklas efter det.
 – Vi behöver nog fundera på undervisningen och hur den är uppbyggd. För visst vill vi att alla elever fortsätter att utvecklas under hela grundskolan, avslutar han.
 

Läs prismotiveringen och se en längre videointervju med Eero Talonen
 

Faktaruta

Eero Talonen är pedagog och filosofie magister från Uleåborgs universitet med huvudämnet nordisk filologi, samt även utbildad specialpedagog och specialyrkeslärare. Som doktorand vid Uleåborgs universitet forskar han i grundskoleelevers muntliga färdigheter i svenska. Han har vid sidan av sitt arbete som lärare även utvecklat virtuella språkundervisningsprogram. Talonen är född och uppvuxen i Lillkyro, och numera bosatt i Uleåborg.