77353.jpg

Linda Mannila får Folkbildningspriset på 15 000 euro

21.04.2021 kl. 00:01
Forskaren och digitaliseringsexperten Linda Mannila får priset för hennes insats för utbildnings- inklusions- och jämlikhetsfrågor i det digitaliserade samhället.

Bild: Petri Mannila

Ett brinnande intresse för Commodore 64 och en inre drivkraft att lösa problem blev Linda Mannilas inkörsport till den digitala världen. I dag är hon filosofie doktor i datavetenskap med inriktning på utbildning. Redan under studietiden såg hon behovet av utbildning inom området för gemene man.

– Jag såg att tekniken får en allt större betydelse i samhället, och tänkte att allt fler borde intressera sig för den, säger hon. Alla behöver inte bli programmerare, men för att vara ansvarstagande användare och medvetna beslutsfattare behöver alla idag en grundförståelse för hur det digitala fungerar.

Sedan 2014 har Linda Mannila föreläst, drivit projekt och gjort utredningar kring frågor på temat digitalisering och utbildning. 

– Digitalisering handlar mer om samhällsutveckling än om teknik. Den gör det möjligt att göra saker på nya sätt och sådant som tidigare var omöjligt. Samtidigt ger utvecklingen upphov till nya frågeställningar. Förutom att kunna dra nytta av möjligheterna behöver man också vara medveten om potentiella konsekvenser. 

Finns det risk för att många blir utanför samhället då allt mer digitaliseras?

– En hel del tjänster har blivit enbart digitala, så visst finns det en risk. De system som skapas av tjänsteleverantörerna måste vara lättillgängliga. Det är beställarens och leverantörens ansvar. Och framför allt ska det finnas alternativ för dem som inte har eller kan systemen, att fortsättningsvis vara fullvärdiga medborgare, säger Linda Mannila.
 

Se intervjun med Linda Mannila och läs prismotiveringen här

Faktaruta

FD Linda Mannila är docent i datavetenskapens didaktik, och arbetar som projektforskare vid Åbo Akademi samt som adjungerad lektor vid Linköpings universitet i Sverige. Hon leder projekt relaterade till programmering och digitalt skapande i grundskolan och ordnar kompetensutveckling för lärare inom samma områden. Hon har en bred erfarenhet av att göra utvärderings- och utredningsarbeten på vetenskaplig grund, och fungerade som ambassadör för den europeiska kodveckan i Finland samt ingick som extern konsult i arbetet med den nya finländska läroplanen som inkluderar programmering. Mannila har också grundat och driver föreningen Make It Finland rf, som arbetar för digital folkbildning för alla. Linda Mannila är född och uppvuxen i Kristinestad och numera bosatt i Pargas.

Folkbildningspriset, 15 000 euro, instiftades 1942 på initiativ av skolrådet John Österholm och bar tidigare benämningen ”Priset till folkbildningens trotjänare”.