78114.jpg

SFV utmanar det sedvanliga

11.06.2021 kl. 08:37
Som en av de första i den finlandssvenska fondvärlden sparkade SFV denna vår igång en utmaningstävling. Det är ett nytt sätt att rikta bidragspengar, där inititativtagaren – i detta fall SFV – ställer upp problemet som skall lösas, skriver Johan Aura i ledaren i SFV-magasinet 2-20.

Flera deltagarlag tävlar om att erbjuda den bästa lösningen, med en påtaglig prissumma efter målgång på första plats – låt vara att prissumman till största delen skall användas för att förverkliga och skala upp lösningen. 

Problemet vi fokuserar på gäller jämlikhet inom utbildningen. Vi efterlyser sociala innovationer och mångsidiga lösningar för att hjälpa barn och unga att utvecklas och nå sin fulla potential – oavsett social bakgrund. 

Ett annat nytt sätt att arbeta är också att tävlingslagen kan delta på finska och engelska, i tillägg till på svenska. Problemet med ojämlikhet i utbildningen gäller förstås alla språkgrupper i Finland, så med en språköverskridande tävling hoppas vi få in än ännu bättre och bredare lösningsförslag, än om vi enbart skulle be in förslag på svenska. Lösningen skall naturligtvis ändå vara tillämpbar på den svenska språkgruppen i Finland.

En utmaningstävling har många faser, och i skrivande stund ligger de inledande ansökningsverkstäderna redan bakom oss. Men man hinner ännu delta i SFV Start!– lösningsförslagen skall lämnas in senast 23.6.2021. 

I september går sedan tolv lag vidare in i en accelerationsfas med intensiva verkstäder, där lagen kan vidareutveckla sina idéer med experter, och finslipa förslagen till praktiskt genomförbara lösningar. Från accelerationsfasen går sex lag vidare till semifinal i januari 2022, med final den 28 januari. Vinnaren offentliggörs den 17 februari 2022.

Läs mer om utmaningstävlingens syfte i tidningen på sidan 16. Du hittar all information om hur man deltar i utmaningstävlingen på tävlingens webbplats start.sfv.fi.


Läs hela SFV-magasinet 2-20 här