78430.jpg

Tävlingen Snälla hjältar arrangeras igen – riktar sig till barn under skolåldern

11.08.2021 kl. 08:47
Fjolårets succé, rit- och skrivtävlingen Snälla hjältar, arrangeras igen i höst. Denna gång riktar sig tävlingen till barn i åldrarna 5­–6. Målet är att stärka barnens intresse för böcker och läsning, träna förmågan till empati och samarbete samt väcka intresset för hållbar utveckling.

Alla svenskspråkiga daghem, förskolor och språkbadsdaghem i Finland får i höst Linda Bondestams bok Mitt bottenliv av Svenska folkskolans vänner (SFV) i samarbete med Förlaget M. Boken är en glad, ekologisk och existentiell berättelse om livet på jorden, med en axolotl i centrum. En axolotl är ett utrotningshotat djur, en salamander, som lever i en sjö i Mexico.

 I anslutning till bokdonationen arrangeras rit- och skrivtävlingen Snälla hjältar.
 
– SFV:s mål inom sektorn utbildning är att barn och unga utvecklar kompetenser som behövs i framtiden. Till dem hör förutom läsning och empatisk förmåga även kreativitet och förmåga att samarbeta. Årets uppsättning av tävlingen Snälla hjältar stärker dessa egenskaper då barnen tillsammans skapar ett tävlingsbidrag, säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV. 
 
Bidraget som barnen skapar tillsammans består av två delar: en fortsatt berättelse på boken Mitt bottenliv och ett collage. 
 
– Vi hoppas att tävlingen också väcker och odlar barnens intresse att jobba för en hållbar framtid. Då tänker vi inte på hållbarhet bara ur ett miljöperspektiv, utan på samhället i stort, säger Wahlström. 

Allmänheten får rösta - tre bidrag premieras
Daghemmet eller förskolan är lokal tävlingsarrangör och kan sända in ett (1) bidrag till tävlingen under tiden 8.9–8.10. Av de inkomna bidragen väljer en jury ut tio bidrag som går vidare till final. Daghemmen, förskolorna och allmänheten har möjlighet att rösta på de tio finalistbidragen under tiden 25.10–8.11 på SFV:s webbplats. Den 10 november utses tre vinnare utan inbördes ordningsföljd. Vinnarna får bokpaket med nyutkommen finlandssvensk barnlitteratur.
 
Utställning och bok
En ambulerande utställning med finalistbidragen arrangeras i bibliotek runtom i Svenskfinland mot slutet av året och under våren 2022. En bok med de tio bidragen och artiklar som berör tävlingens tema ges ut i december 2021. Boken kan beställas kostnadsfritt från SFV.
 
Målet med tävlingen är att stärka barns intresse för böcker och läsning, träna förmågan till empati och samarbete samt väcka intresset för hållbar utveckling. Genom årets tävling vill arrangörerna uppmärksamma det pedagogiskt värdefulla arbete som görs inom småbarnspedagogiken.
 
Tävlingen arrangeras av SFV i samarbete Förlaget M, projektet Läsiver inom Helsingfors stad, Svenska modersmålslärarföreningen, Barn- och ungdomsstiftelsen som en del av deras läskampanj Read Hour, samt med Moomin Characters initiativ Från A till Ö med Mumin, vars mål är att sprida läs- och skrivglädje bland barn och unga.

Mer information om tävlingen finns på www.sfv.fi/snallahjaltar


PRESSMEDDELANDE - får fritt publiceras
Helsingfors den 11 augusti 2021