78447.jpg

Läroteket: En jämlik läxhjälp till hemmen

11.08.2021 kl. 13:36
Nystartade Läroteket är en materialbank med pedagogiskt stödmaterial för föräldrar och elever. Den ger svar på viktiga frågor som många undrar över. Vad händer i hjärnan när vi lär oss? Vad kan vi göra för att lära oss mer effektivt?

Text: Camilla Lindberg

Vi har lärt oss att man ska strecka under viktiga saker i böcker för att minnas bättre. Men på rankinglistorna över de bästa studieteknikerna hör den här tekniken faktiskt till de som kommer lägst ner, säger Daniela Strandberg

Under de senaste tio åren har hon arbetat som klasslärare och specialklasslärare. Med stöd av SFV håller hon nu på och utvecklar Läroteket som är en kostnadsfri materialbank med pedagogiskt stödmaterial för föräldrar och elever i alla åldrar. 

– Studietekniker och hur hjärnan och inlärning samverkar har länge fascinerat mig. Jag brinner för att hitta alternativa metoder för inlärning, säger hon.

Daniela Strandberg framför en datorskärm med Läroteket öppet.

Daniela Strandberg skjuter ner en del av de studietekniker som majoriteten av oss använder, och i rask takt räknar hon upp andra betydligt mer effektiva inlärnings­strategier som också har stöd av den moderna forskningen. 

Hon delar gärna med sig av olika tips, tricks och metoder som stöder minnet och inlärningen.

​– Det ska vara underhållande och spännande att lära sig nya saker. Genom Läroteket vill jag erbjuda alla osäkra föräldrar därhemma en möjlighet att bli en del av inlärningsprocessen.

Under arbete finns nu ett stöd­material för årskurserna 1–6. En föräldra­hand­ledning och en lärarhandledning skapas också som ett komplement till innehållet i Läroteket.

Grafik från Läroteket som visar en skola och två skolelever.

En stor del av materialbanken består av korta animerade videoklipp som ska vara lättillgängliga för alla. 

– I produktionen medverkade också en referensgrupp som fått komma med feedback på materialet under processens gång, säger Daniela Strandberg.

Det här är ett projekt som inte enbart finansieras av SFV, utan som också delvis produceras i samarbete med bidrags­mottagaren.

– Ja, vanligen står vi endast för finansieringen. Men i det här projektet har vi haft en mer aktiv operativ roll. Det har därför varit extra givande och roligt, säger Niklas Wahlström som är sektorsansvarig för utbildning på SFV.

– Alla barn ska få samma förutsättningar att lyckas i skolan. Det är det jag brinner för i allt jag gör, säger Daniela Strandberg.

Niklas Wahlström lyfter också fram jämlikhetsaspekten. 

– Det är ett välkänt fenomen att barn som har engagerade föräldrar med positiv inställning till skola och inlärning, också presterar bättre, säger han.

Men i verkligheten får inte alla barn ett starkt stöd i sin hemmiljö. Därtill finns det också en kategori av föräldrar som gärna stöder, men är osäkra på hur de ska hjälpa barnet på bästa sätt.

– Många föräldrar känner sig lite handfallna när de ska hjälpa till med skolarbetet. Det man i dag ska lära sig, har kanske ändrat sedan man själv gick i skola. Genom det här projektet vill vi ge stöd där det verkligen behövs och erbjuda alla barn lika möjligheter att lära, säger Niklas Wahlström.

Under pandemitiden har hemmets betydelse i inlärningsprocessen blivit ännu större på grund av perioder av distansundervisning. Läroteket ligger med andra ord helt rätt i tiden. Den moderna hjärnforskningen kommer hela tiden med nya rön som delvis kullkastar det som görs av ren slentrian i våra hem och skolor.

– Jag är faktiskt förvånad över hur lite våra elever i de finländska skolorna faktiskt får lära sig HUR man lär sig. Ändå är det en oerhört viktig och rentav av­görande sak, säger Daniela Strandberg.

www.laroteket.com


Med hjälp av Vännerna

Läroteket

Fokusområde: En verksamhetskultur som främjar jämlikhet och nytänkande

Beviljat ändamål: Plattform med stöd för lärande för barn och vårdnadshavare 

Bidragsmottagare: Daniela Strandberg

Beviljat belopp: 33 178 euro

Tidsperiod: 7/2019- 8/2021

Förväntat resultat: Elever hittar egna lärstragier och vårdnadshavare får redskap att stödja sina barn i deras lärande. Materialet stödjer också lärare i deras handledning av eleverna i deras lärande. 


Texten ingår i SFV-magasinet 2-21