78615.jpg

Amy Jägerskiöld valdes till pedagogisk planerare

27.08.2021 kl. 07:54
Pedagogie magister Amy Jägerskiöld har valts till pedagogisk planerare på SFV:s studiecentral. Hon börjar jobba den 1 september från SFV-kansliet i Helsingfors med hela Svenskfinland som arbetsfält.

I mars 2021 lade SFV:s studiecentral ut en annons om en pedagogisk planerare och i maj valdes Amy Jägerskiöld till tjänsten bland 51 sökande. 

– Det känns väldigt roligt, så klart. Jag ser speciellt fram emot att ta tag i pedagogiska utvecklingsuppgifter och att få arbeta med varierande bildningsfrågor. Genom mitt arbete vill jag stärka samhällsengagemanget bland olika grupper inom föreningslivet och den fria bildningen. Det ska också bli roligt att samarbeta med många olika personer och organisationer i Svenskfinland, säger Amy Jägerskiöld. 

– Vi är glada över att Amy börjar hos oss. Med hennes kunskap, kompetens och driv fortsätter vi jobba med och för föreningslivet. Det är givande att få vara med och stärka föreningarna i det omfattande bildningsarbete de gör, säger Anna-Karin Öhman, rektor för SFV:s studiecentral. 

Tjänsten är en deltidstjänst, 60 procent, och till de huvudsakliga uppgifter hör bland annat att planera kurser, utbildningshelheter och lärandeaktiviteter för anställda och frivilliga inom tredje sektorn, samt utveckla det digitala lärandet inom föreningslivet. 

– Föreningslivet erbjuder möjlighet till nya insikter, vardagskunskap och bildning genom varierande verksamhet. Jag tror själv på gemenskapens kraft och lärandet av varandra. Genom människomöten lär vi oss att acceptera och förstå variationen som finns i samhället, säger Jägerskiöld.

Amy Jägerskiöld har ett brett pedagogiskt kunnande och arbetade senast som utbildningplanerare vid Helsingfors universitet. Hon har även arbetat i nordiska sammanhang, är samhällsengagerad och har varit föreningsaktiv bland annat i scouterna och i studentkåren. 


SFV:s studiecentral är en läroanstalt på riksnivå som tillsammans med föreningar och förbund arrangerar kurser och bildningsverksamhet som en del av det fria bildningsarbetet.

 Läs webbartikeln om tjänsten