78725.jpg

”De tolv” är nu valda

01.09.2021 kl. 14:46
Här är de tolv tävlingslag som går vidare till accelerationsfasen i SFV:s utmaningstävling SFV Start!

Strax innan midsommar gick ansökningstiden ut för utmaningstävlingen SFV Start! Nu har juryn valt ut de tolv bidrag som går vidare i tävlingen.

SFV Start! efterlyser sociala innovationer och mångsidiga lösningar för att hjälpa barn och unga att utvecklas och nå sin fulla potential – oavsett bakgrund. Genom tävlingen har SFV välkomnat idéer som tacklar ojämlikhet och som bidrar till allas lika möjlighet att lära sig och inhämta de kunskaper hen önskar.

Här är teamen som går vidare till accelerationsfasen i SFV:s utmaningstävling SFV Start! 

 


1 2 3 Start / Exploring Your Local Heritage & Creactive Confidence

Västnyländska kultursamfundet: Pamela Andersson, Emi Ingo, Pia Johansson, Nathalie Sallegren, Annette Ström. Föreningen Luckan: Elin Sundell och Johannes Söderström.

Tävlingslagets förslag handlar om en utvidgad lärmiljö som kombinerar virtuellt upptäcktsresande tillsammans med lokalguide och aktiverande skapande verkstäder i skolmiljö.


Framtidens problemlösare!

Från Helsingfors universitet: Pirjo Aunio, Anu Laine, Terhi Vessonen. Från Aalto-universitetet: Hannu Hyyppä, Juha Hyyppä, Marika Ahlavuo. Från Åbo Akademi, Vasa: Heidi Hellstrand

Laget arbetar med 3D-inlärningsmiljöer där elever i årskurserna 4–6 - framtidens problemlösare - kan utveckla och stärka sina färdigheter i att lösa vardagsnära matematiska problem.


Min stig i skolan

Från Stiftelsen Bensow: Maj Estlander, Emelie Hindsberg-Lipponen.Från Digitala samtal: Peter Matsson och Mattias Hallström.

Tävlingslagets lösning är en metod för hur man kan förankra samverkan i skolan, möjliggöra tidig upptäckt och erbjuda stöd till utsatta barn i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Det flerdimensionella arbetet skall främja alla barns jämlika förutsättningar för inlärning och utveckling.


Resurs- och styrkepedagogen

Kristina Ström, Kouvolan seudun ammattiopisto. Eva Åstrand, Åbo Akademi. Sanna Wenström, Oulun ammattikorkeakoulu

Laget arbetar för att ta fram ett 5 stegs program till ömsesidigt kraftgivande styrkesamarbete, styrkesamtal och styrkerespons samt en inspirerande pedagogisk modell präglad nytänk och gränsöverskridande samarbete.


Mentorsprogrammet ”Barnambassadörer”

Från yrkeshögskolan Novia: Ann Backman, Maj-Helen Nyback. Från Korsholms kommun: Ulrica Taylor, William Hiekkanen. Från Barnavårdsföreningen i Finland: Mikaela Lervik.

Mentorsprogrammet ”Barnambassadörer” stöder barn som riskerar ensamhet och utsatthet. I programmet skapas ett system med utbildning av mentorer och kontinuerlig utvärdering av programmet.


Läxrum

Bo-Håkan Söderholm, Muvon rf, Pamela Pihl, skolgångshandledare. Mia Heinonen, läromedelsförfattare.

Med Läxrum vill tävlingslaget kunna erbjuda personlig och nätbaserad läxhjälp och studieteknik i samarbete med kommunens socialtjänst, riktat till familjer i behov av stöd med skolarbetet.


Kör i skolan

Från  FSSMF: Johanna Frimodig, Henrik Lillhannus. Från DUNK: Hanna Kronqvist. Projektkoordinator: Mia Makaroff.

Lagets lösning erbjuder handledning och finansieringsstöd för körledare, gemensam repertoar, övningsapp för stäminlärning och gemensamma körupplevelser med det långsiktiga målet att alla skolor ska ha minst en kör.


Vi tänder stjärnor tillsammans

Från Positive Solutions: Christine Suvanto, Anna Nordström, Tom Suvanto, Anne Liljestrand , Nina Wendelin. Från Larso kommun: Matts Pettersson.

Tävlingslaget vill införa och implementera ett coachande förhållningssätt i skolvärlden där elever, skolpersonal och föräldrar samarbetar gränslöst för jämlikhet, välmående, inkludering och trygghet genom att tillvarata den inre potentialen hos envar, med moderna och smidiga coachingverktyg.


Läs och skriv med de digitala verktygen i din ficka

Datero rf: Sonja Haga-Erickson, Susanne Öst.
Vaasan yliopisto: Juho-Pekka Mäkipää, Christer Blomqvist. 
Kukunori: Markus Raivio..

Laget arbetar för en lösning där familjerna och skolan i ett tidigt skede lär sig känna igen ärftliga läs- och skrivsvårigheter för att med låg tröskel ta i bruk de digitala kompensatoriska verktyg som hjälper eleven ikunskapsinhämtning.


Framtidshopp

Från Helsingfors universitet: Mirjam Kalland, Erika Löfström, Jan-Erik Mansikka, Ida Hummelstedt och Sonja Kosunen.

Tävlingslaget vill för småbarnspedagogiken, förskolan och lågstadiet skapa en ny sorts delaktighetspedagogik baserad på transformativt hopp. Systemet betonar betydelsen av att stöda barns och lärares reflektiva dialoger och känsla av hoppfullhet inför framtiden.


Peer & Bear

Från Moilo: Suzan Aledin, Petra Holm. Från Zaibatsu: Jussi Ultima, Herkko Pirskanen, Lari Kemiläinen. Från Helsingfors universitet Anna Slotte

Laget vill utveckla ett didaktiskt verktyg för läraren att använda i distansundervisning, som stimulerar elevernas aktivitet, motivation och elevernas gemenskap. Verktyget skall också hjälpa läraren att se den enskilda eleven och hela klassens gemensamma aktiviteter, och återkoppla med eleverna.


Sisu begins where perseverance and grit end,

Johanna Berlin, Linnea Lindgård, Johanna Pekkanen, Sofia Finnilä, KemalAhson and Ia Adlercreutz – alla involverade i olika sorters pedagogiska aktiviteter.

Laget avser att använda utomhuspedagogik och naturen som arena för att stärka elevens fysiska, psykiska och psykosociala hälsa och genom att bland annat med dramapedagogik träna kreativitet, dialog och uthållighet.


Till tävlingens webbplats