79623.jpg

Fonderna vill stärka universitetens konkurrenskraft – donerar över två miljoner euro

08.11.2021 kl. 08:00
Fem finlandssvenska fonder bidrar sammanlagt med 2,1 miljoner euro till universitetens medelinsamlingskampanjer. Mottagarna är Helsingfors universitet, Konstuniversitetet, Svenska Handelshögskolan och Åbo Akademi.

Målet är att tillsammans med staten stärka de svenskspråkiga utbildningarna och bidra till att universiteten även i framtiden är konkurrenskraftiga både vad gäller bredd och spetskompetens.

- SFV:s donation går till Helsingfors universitet och Åbo Akademi, och riktas till utbildningsområdet pedagogik och lärarutbildning. Genom donationen vill vi stärka den livslånga bildningsvägen på svenska i Finland och visa på betydelsen av kvalitativa svenskspråkiga utbildningar, även på universitetsnivå, säger Johan Aura, SFV:s kanslichef. 

Förutom SFV är bidragsgivarna Föreningen Konstsamfundet rf, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr (BMR) och Stiftelsen Tre Smeder.

De donerade medlen fördelas enligt följande: Helsingfors universitet 1 250 000 euro, Konstuniversitetet 200 000 euro, Svenska Handelshögskolan 500 000 euro och Åbo Akademi 150 000 euro. 

Universitetens medelinsamling är kopplad till statens motfinansiering av universiteten. Det innebär att staten för varje donerad euro från privat håll lägger till en viss summa pengar. Hur stor den summan är är ännu inte fastställt. Dock är den sammanlagda statliga motfinansieringen högst 67 miljoner euro, och ett enskilt universitet kan få högst 11 miljoner euro. Motfinansieringens slutgiltiga belopp bestäms efter kampanjtidens slut, i juni 2022.

Ett villkor för motfinansieringen är att donationerna inte öronmärks för speciella ändamål, men fonderna har fört ingående diskussioner med universiteten om medlens användning.

– Det är synnerligen viktigt att vi i framtiden har en konkurrenskraftig svenskspråkig universitetsutbildning i Finland. Fonderna har tillsammans med universiteten fört diskussioner om att medlen kommer att gynna utbildningsområden och ändamål som är strategiskt viktiga ur finlandssvensk synvinkel, säger Johan Aura, Föreningen Konstsamfundets VD Stefan Björkman, ordförande för Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr Edvard Silén, BMR:s VD Birgitta Forsström och Stiftelsen Tre Smeders ombudsman Patrik Lerche i ett gemensamt uttalande.

Enligt universiteten används de inkomna medlen för bland annat inrättande av nya vakanser och vidareutveckling av den svenskspråkiga utbildningen. 

Föreningen Konstsamfundet ger sammanlagt ett bidrag på 150 000 euro, SFV 300 000 euro, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr 100 000 euro, BMR 900 000 euro och Stiftelsen Tre Smeder 650 000 euro. 

Matchningskampanjen till förmån för universiteten i Finland har initierats av Jubileumsfonden för Finlands självständighet SITRA.