79802.jpg

Erfarenhetsutbyte för verksamheten framåt

18.11.2021 kl. 08:20
På Förbundsarenans nätverksträffar träffas anställda inom de finlandssvenska förbunden för att dela kunskap sinsemellan. 

Text och bild: Karin Lindroos/Studiofamiljen

– Många som jobbar inom de finlandssvenska förbunden är ensamma med sina arbetsuppgifter inom organisationen. För deltagarna är det värdefullt att höra om andras erfarenheter, hur andra gör, och också få bekräftat att det en gör inom sin organisation funkar bra, berättar Mari Pennanen, verksamhetsledare på Förbundsarenan, som arrangerar nätverksträffarna. 

Här träffas vi under fria former och det är verkligen ”Learning by Sharing”.

Allt började med ett informellt informatörsnätverk för ungefär tio år sedan, där de som jobbade med kommunikation inom förbunden träffades och utbytte tips och idéer för kommunikationsarbete.

I dag arrangerar Förbundsarenan träffarna, och det finns också nätverk för verksamhetsledare, ekonomipersonal, påverkansarbete, förbundets allt-i-allon, tidskriftsredaktörer, kurs- och utbildningsansvariga och för de som är den enda anställda på ett förbund. 

Mari Pennanen är verksamhetsledare för Förbundsarenan, som håller i trådarna för flera olika nätverk för förbundsanställda. 

På dagens nätverksträff för verksamhetsledare är fokus på verksamhetsformer då samhället öppnar upp igen, under frågeställningen  ”Fysiskt, digitalt, hybrid?”. 

– Temat är alltid helt i tiden, säger Camilla Wahlsten, verksamhetsledare på Finlands svenska 4H. 

– Här träffas vi under fria former och det är verkligen ”Learning by Sharing”, fortsätter Wahlsten, som har mycket nytta av nätverket i sitt dagliga arbete.  

– Nätverket är ett exempel på hur starkt referensstödet kan vara. Man lär sig så mycket av att bara tala och lyssna på varandra, säger Malin Lindholm, förbundssekreterare på Svensk Ungdom.

Lindholm fortsätter: 

– Jobbet som verksamhetsledare är ensamt, vissa frågor måste du lösa själv. Då är det fint att ha ett nätverk att vända sig till. Också en snabb samhällsförändring, som pandemin, väcker många frågor som inte har ett svar i en handbok, då är det bra med ett nätverk där man kan bolla sina frågor. 

Läs mer om Förbundsarenans verksamhet på forbundsarenan.fi.  Nätverksträffarna arrangeras med stöd av och i samarbete med SFV:s studiecentral.


Min bildning är SFV:s kampanj för att synliggöra bredden på fri bildning i Svenskfinland.