81284.jpg

Utställningen Snälla hjältar har öppnat

16.03.2022 kl. 14:09
– Titta så många axolotlar!
Leo Nyfelt kikar nyfiket in i den stora kuben i Larsmo huvudbibliotek. Leo och hans kompisar från Skogsgläntans daghem var hedersgäster på vernissagen, och i morgon 17.3 öppnar utställningen för allmänheten.

Text och foto: Sonja Finholm

Utställningen Snälla hjältar har formen av en stor kub. Inuti finns en undervattensvärld full av axolotlar och andra havsdjur, och utanpå pryds väggarna av barnens egna collage.

Flera av de barn som deltog i tävlingen Snälla hjältar tyckte att axolotl är ett spännande djur.


– Det är som två världar i en, säger författaren och illustratören Linda Bondestam som var på plats under vernissagen.

Tillsammans med barnen från vinnardaghemmet Skogsgläntan kryper hon in i kuben och berättar om dagens huvudperson axolotl – en mycket välbekant figur för barnen.

– Vi har hjälpt honom att städa upp i havet och nu finns det tusentals nya axolotlbarn, säger Leo Nyfelt.

Under vernissagen fick barnen från Skogsgläntan visa sitt eget tävlingsbidrag och förklara hur de tillverkat de olika figurerna.Kuben är flyttbar och ska under året turnera i Svenskfinland. Till utställningen hör också ett pedagogiskt material som är riktat till daghem och förskolor samt barn i årskurs fem. Tanken med utställningen är samma som i själva tävlingen – att väcka läslusten och skaparglädjen.
 


Linda Bondestam tar barnen på en hisnande resa i axolotls undervattensvärld.

– Årets tema handlar om vår natur. Med hjälp av Linda Bondestams berättelse vill vi öka barnens medvetenhet om miljöfrågor och den ekologiska mångfalden, säger Niklas Wahlström från SFV, som öppnade utställningen.

Och han kan redan nu konstatera att målet har uppnåtts:
– Om alla vi vuxna vore lika medvetna och ansvarstagande som de här barnen så skulle världen se helt annorlunda ut.
 

Författaren Linda Bondestam och Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV var med på vernissagen i Larsmo huvudbibliotek.


Utställningen Snälla hjältar är ett resultat av tävlingen med samma namn som arrangerades hösten 2021. Uppgiften handlade om att skapa en fortsättning på berättelsen i boken Mitt bottenliv av Linda Bondestam och ett collage.

Utställningen kan ses på huvudbiblioteket i Larsmo den 16–28 mars. Efter det fortsätter turnén till Kronoby, Pedersöre, Jakobstad, Karleby och Vasa. På hösten visas utställningen i övriga Svenskfinland och på Åland.

Se vårens tidtabell på tävlingens webbplats