81361.jpg

Framtidshopp vann SFV Start!

22.03.2022 kl. 10:37
Det blev tävlingslaget Framtidshopp som vann 100000 euro i SFV:s utmaningstävling SFV Start! Tävlingens syfte var att hitta sociala innovationer för att hjälpa barn och unga att utvecklas och nå sin fulla potential, med särskild fokus på barns vars bakgrund ger dem svagare förutsättningar att göra en längre lärstig.

 

Bild ovan: Niklas Wahsltröm, SFV:s sektorsansvariga för utbildning, under SFV Start!-finalen. Foto: Pia Pettersson/SFV.

Framtidshopps lösning handlar om att skapa en ny sorts delaktighetspedagogik, där man stöder dialoger mellan barn och lärare, det vill säga samtal som ingjuter hoppfullhet inför framtiden.

– Vi är jätteglada, berättar Framtidshopps lagledare Mirjam Kalland, professor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet. Vår lösning handlar om ny pedagogik som bygger på tävlingslagets djupa och långa erfarenhet av att arbeta med barn och unga.

Kalland säger att den vinnande lösningen bygger på forskning som visat på hur stor roll hopp och drömmar spelar i barnens föreställningsvärld. 

– Vi tänker inom tävlingslaget att hopp och drömmar på ett fundamentalt sätt kan påverka barns och ungas framtid. Med vår lösning vill vi bidra till att dialogen mellan lärare och elever kan bli en vändpunkt för många barn och unga som lever i svåra omständigheter, eller som förlorat sin tro på att de kan förverkliga sina drömmar.

Erika Löfström och Mirjam Kalland leende framför en fondvägg med SFV:s logo. Bilden togs under SFV Start-finalen.

Framtidshopp med Erika Löfström och Mirjam Kalland fotograferade under SFV Start!-finalen. I lagarbetet deltog även Jan-Erik Mansikka och Lina Lindström. Foto: Pia Pettersson/SFV.

Kalland påminner om att även lärare kan göra omedvetna kopplingar som stöder barn till akademiska familjer till en akademisk bana, medan barn till föräldrar med låg utbildning inte stöds till att avlägga examen efter grundskola eller efter andra stadiet. 

– I jämlikhetsaspekterna ingår också barn med invandrarbakgrund, och en kritisk granskning av strukturer som bidrar till skillnad i skolframgång mellan könen.

Prisjuryns officiella prismotivering lyder: 

Många barn i våra daghem och skolor har en negativ självuppfattning och tror av olika orsaker inte på möjligheten att nå personliga mål. Framtidshopp erbjuder en ny pedagogik “Hope for the Future” som ger utrymme för hopp och personliga målsättningar genom dialoger med barnen i småbarnspedagogiken och i de lägre klasserna i grundskolan. Lösningen baserar sig på ett genuint intresse för hur barnet ser på och konstruerar sin egen verklighet.

Prisjuryns ordförande Liliane Kjellman, som till vardags är direktör för svenskspråkig fostran och undervisning vid Åbo stad, säger att juryns val handlade om vilket förslag som bäst uppfyllde utmaningstävlingens kriterier. 

– Framtidshopp hade klart för ögonen den målgrupp som nämns i SFV Start!-uppdraget. Det vill säga barn och unga som av olika orsaker fått en svårare start i livet, och kanske därför inte längs sin lärandestig når sin fulla potential att bli det de egentligen vill.

Kjellman betonar att alla förslag som lämnades in till SFV Start! på sina egna sätt är viktiga och lovvärda, och har stora möjligheter att utvecklas i en annan kontext. 

– Men när det gäller vinnaren måste juryn i tillägg till målgruppstänket även ta ställning till vilket av förslagen som på riktigt var innovativt, och även till vilket förslag som har störst potential att förverkligas långt utöver experiment- eller pilotstadiet. 

Enligt tävlingens regler skall prissumman på 100000 euro nu användas av vinnarlaget för att skala upp och implementera sin lösning. Det skall alltså definitivt inte handla om ett engångsprojekt.

Utmaningstävlingen SFV Start! lanserades våren 2021. Efter en inledande fas där tolv utvalda tävlingslag deltog i verkstäder och utbildningar hösten 2021, gick sex lag till finalen som skedde den 10 mars 2022. Finalen kan ses på SFV:s Youtube-kanal och på utmaningstävlingens webbsida start.sfv.fi. Tävlingen arrangerades av SFV i samarbete med tankesmedjan Demos Helsinki.