82114.jpg

Nätverket BRAVO! stärker konstämnenas ställning i skolan

10.05.2022 kl. 11:00
Att måla, musicera och spela teater är inte bara roligt. Det utvecklar också kreativiteten, stärker självkänslan och välmåendet, och gör att man klarar sig bättre i skolan. SFV vill genom det nya nätverket BRAVO! stärka konstämnenas position och ge lärare verktyg att använda mer konst i undervisningen.   

SFV vill uppnå ökat intresse för, kunnande om och mångfald inom konst och kultur. Den nya satsningen – nätverket BRAVO! – riktar sig till lärare, som under handledning av en koordinator tillsammans utarbetar nya pedagogiska modeller för undervisning i och integrering av konstämnena skolan. Syftet är att stärka konstämnenas position i skolorna och integrationen mellan konstämnen och andra ämnen, samt öka skolornas samarbete med kulturaktörer och utbildare inom konstämnen utanför skolan. 

Målet är att eleverna skapar en god relation till, och ett intresse för konst och kultur i tidig ålder. 
 
– Nätverkets syfte och mål är i linje med läroplanen som lyfter upp individens mångsidiga utveckling. I den finländska skolan verkar konstämnena ofta få en underordnad betydelse. Genom BRAVO! vill vi ge lärare verktyg och resurser att lyfta konstämnenas status, och även integrera konsten i övriga ämnen, berättar Johan Aura, SFV:s kanslichef.
 
Genom att ta in konst i fler ämnen breddas elevernas möjligheter att ta till sig kunskap på ett mer mångsidigt sätt. Satsningar på kulturprojekt i skolorna möjliggör samarbete mellan årskurser och mellan elever med olika bakgrund. Det utgör en god grund för samarbete och gemenskap i skolan. Kultursatsningarna främjar också kreativitet, vilket är en av OECD:s framtidskompetenser, och betonas även i våra inhemska läroplaner. 
 
Den konkreta nyttan som skolorna får i nätverket BRAVO! är goda pedagogiska modeller, handledning av en koordinator, och tillgång till nya resurser som till exempel pedagogiskt material och expertis. Nätverkets verksamhet genomsyras av en delakultur där man lär och inspireras av varandra och utvecklar gemensamma modeller för ämnesöverskridande kulturprojekt. 
 
– Det vi förväntar oss av de utbildningsenheter som kommer med är engagemang, och att man har ett eget så kallat ”BRAVO!-team”, där flera lärare och rektor ingår, berättar Johan Aura. Det kostar inget att vara med i nätverket.
 
SFV koordinerar satsningen med Svenska kulturfonden, som genom sin nya strategiska satsning SKAPA vill sporra kommuner och utbildningsaktörer att skapa nya strukturer, samarbeten, nätverk och studiestigar så att resurserna räcker till mera och bättre konstundervisning.
 
– Våra satsningar kompletterar varandra. Genom vårt samarbete får konstämnena på olika nivåer resurser som ökar konstämnenas tillgänglighet och kvalitet, säger Johan Aura.
 
Musikmagister Marina Lindholm leder nätverket BRAVO!. Hon börjar jobba på SFV i augusti 2022, och bygger då upp nätverket. 
 
BRAVO!:s webbadress är www.sfv.fi/bravo.


PRESSMEDDELANDE - fritt för publicering

Helsingfors den 10 maj 2022