82156.jpg

Har du fått mejl av Aula Reserach?

12.05.2022 kl. 18:43
För oss på SFV är det viktigt att veta att bidragen landar rätt och bidrar till resultat. Därför gör vi, genom Aula Research, en enkätundersökning om SFV-bidragens genomslag och effekt.

I medlet av maj skickas en enkät till samtliga privatpersoner och organisationer som beviljats bidrag under åren 2019–2021 av SFV och SFV:s studiecentral. En enkät skickas också till SFV:s intressenter. 

Genom undersökningen samlar vi in kvantitativ och kvalitativ information om bidragsanvändningen; på vilket sätt bidraget inverkade på verksamheten och samhället. Dessutom vill vi veta hur SFV:s verksamhet uppfattas.

Resultatet använder vi i våra interna processer för att utveckla SFV:s verksamhet och i längden stärka den svenskspråkiga utbildningen, kulturen och fria bildningen i Finland. 

Alla svar behandlas konfidentiellt och det går inte att identifiera enskilda respondenter.

Tack för att du tar dig tid.