82653.jpg

Tove Eklund-Hartman ny pedagogisk planerare

09.08.2022 kl. 09:30
Den 1 augusti började pedagogie magister Tove Eklund-Hartman som pedagogisk planerare på SFV:s studiecentral. Hon jobbar på SFV-kansliet i Åbo med hela Svenskfinland som arbetsfält.

– Jag känner mig inspirerad att ta mig an nya utmaningar. Med min mångsidiga pedagogiska bakgrund vill jag bidra till att skapa nya möjligheter för lärande och utveckling, säger Tove Eklund-Hartman.

Tove har bland annat jobbat som klasslärare, tutorlärare och projektledare- och koordinator inom tutorverksamhet. Som pedagogisk planerare kommer Tove att skapa utbildnings- och lärandeaktiviteter för tredje sektorns anställda och frivilliga, ge pedagogisk handledning och stöd, samt utveckla det digitala lärandet inom föreningslivet. 

– För mig handlar lärande om nyfikenhet och motivation. Det livslånga lärandet är en förutsättning för ett aktivt medborgarskap och den tredje sektorn är en bra plattform för lärande, kompetensutveckling och delaktighet, säger hon.

Tove Eklund-Hartman vikarierar Amy Jägerskiöld fram till sommaren 2023.

Jobbar du med kurs- och utbildningsverksamhet inom tredje sektorn? Ta gärna kontakt med Tove, tove.eklund-hartman@sfv.fi, 050 306 2005. 


SFV:s studiecentral är en läroanstalt på riksnivå som tillsammans med föreningar och förbund arrangerar kurser, utbildningar och föreläsningar. Verksamheten är en del av det fria bildningsarbetet. Läs om studiecentralen här.