82899.jpg

Nu finns Läroteket för ungdomar och vuxna

16.08.2022 kl. 09:28
Läroteket hjälper barn, ungdomar och vuxna att lyckas i skolgången och studierna. Genom lättsmält information om inlärning, minnet och hjärnan lär den populära webbsajten laroteket.com oss att studera på hjärnans villkor. Effektiva studietekniker är något som många av oss har vaga kunskaper om, menar läraren Daniela Strandberg som skapat sajten.

Läraren Daniela Strandberg vet hur man studerar så man lär sig. Därför har hon, i samarbete med och med bidrag av Svenska folkskolans vänner (SFV), skapat Läroteket. 

Utgående från målgruppens kunskaper och nivå lär sajten användaren att studera smartare och effektivare genom korta filmer och annat material som förklarar hur hjärnan, minnet och inlärningen fungerar. Dessutom finns det information om studieteknik och stödmaterial för olika ämnen.

Läroteket för ungdomar och vuxna riktar sig till elever i årskurserna 7–9, andra stadiets studerande och vuxenstuderande, och är en vidareutveckling av Läroteket som riktar sig till elever i årskurs 1–6, deras vårdnadshavare och lärare. 

– Läroteket för elever i årskurs 1–6 togs väl emot och har sedan starten hösten 2021 haft cirka 8 000 unika användare per månad. Strax efter lanseringen fick vi önskemål från fältet att utveckla Läroteket så att sajten även passar äldre elever, säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV.

Förutom att materialet är anpassat för en äldre målgrupp, finns det på Läroteket för unga och vuxna kunskap om bland annat stress, hormoner och sömn som i hög grad kan påverka studieprestationerna.

Läraren Daniela Strandberg brinner för att hitta alternativa metoder för inlärning.

– Mitt mål är att alla elever och studerande får förutsättningarna att lyckas i skolgången och studierna, oberoende av vilka utmaningar de har. Då jag satte mig in i hur hjärnan fungerar insåg jag att vi oftast inte studerar på hjärnans villkor. Informationen på laroteket.com är baserad på vetenskaplig forskning och jag brinner för att vi alla lär oss utnyttja våra hjärnfunktioner till vår egen fördel, berättar Daniela Strandberg.

Läroteket för ungdomar och vuxna lanserades i början av augusti och får användas fritt av alla intresserade. 

– Lika möjligheter att lära är ett av SFV:s mål inom utbildningen. Läroteket har skapats som ett stöd för elever och studerande att utnyttja sin egen potential vad gäller lärandet oberoende av vilket stöd skolan eller hemmen förmår ge. Sajten tjänar också alla elever och studerande i hela Svenskfinland. Det är en viktigt jämlikhetsaspekt, säger Niklas Wahlström.

Läroteket finns på laroteket.com.

--
Mer information:
Niklas Wahlström, SFV
sektorsansvarig för utbildning
050-548 2100
niklas.wahlstrom@sfv.fi
 
Daniela Strandberg, Läroteket
040-742 4019
info@laroteket.com
 

Pressmeddelande, Helsingfors den 16 augusti 2022