83700.jpg

Hälsa på oss under Bokmässan i Helsingfors!

18.10.2022 kl. 15:00
SFV är med på Bokmässan i Helsingfors 27–30.10. SFV-biografierna presenteras på torsdag, och SFV:s litterära tävlingar på fredag, men du är välkommen till SFV-montern varje dag!

Höstens två SFV-biografier presenteras på scenen Blåbärslandet torsdagen den 27 oktober kl 16. Författarna Annvi Gardberg (Allan Wallenius-biografin) och Pia Heikkilä (Anna Bäckström-biografin) intervjuas av Henrik Huldén.

Fredag 28.10 kl 17 är intervjuaren åter Henrik Huldén, och på samma scen: Blåbärslandet. Då diskuterar han SFV:s litterära tävlingar med Fredrik Sonck, Mårten Westö, Anna Friman och Mia Franck. Hur viktiga är litterära tävlingar för författarna – sporrar och inspirerar pris till fortsatt författarskap eller riskerar besvikna förlorare att ge upp? Hur viktiga är tävlingarna för förlagen – hur effektivt lyfter de fram nya talanger? Spelar tävlingarna en roll för den finlandssvenska litteraturen och i förlängningen för den finlandssvenska identiteten?

SFV-montern är som vanligt en del av Bokbyn, området för den finlandssvenska litteraturen. Hela mässprogrammet kan du ta del av på Mässcentrums webbplats.

hela programmet