84075.jpg

Fri bildning ger färdigheter för framtiden

11.11.2022 kl. 15:24
Vad har folkdans och den frivilliga brandkåren gemensamt? Keramikkurs och korvstoppning? Silmärarutbildning och släckningskurs?

Text och bild: Karin Lindroos

Jo, de är alla exempel på fri bildning som pågår varje vecka, veckoslut, dagstid och kvällar, året runt, någonstans i Svenskfinland. I simhallen, mötesrummet, skogen, yogasalen, motionsspåret och ungdomslokalen.

Under två års tid har vi inom kampanjen Min bildning åkt runt i Svenskfinland och besökt 24 tillfällen där fri bildning på svenska pågår som bäst, med bidrag av SFV:s studiecentral. Vi har deltagit på spismurningskurs i Pargas och deckarskola i Helsingfors. Vi har hängt med på ett ashtangayogapass i Vasa och besökt en IT-kurs för seniorer i Åbo. Mött scouter som lärt sig första hjälpen i Esboskogen och pratat med spelmän som övar nya stycken över Zoom.

Lika brett som utbudet av fri bildning är i Svenskfinland, är spännvidden bland deltagarna. Barn, tonåringar, unga vuxna, personer i arbetslivet, pensionärer. Nybörjare och längre hunna. Motiven att delta i kursen eller föreläsningen är varierande. En vill lära sig en ny färdighet, en annan fräscha upp en gammal. Någon behöver kunskapen i arbetslivet. Somliga njuter av diskussionerna och samvaron. Gemensamt är att alla ser nyttan av de nya färdigheterna i både en nära och mer avlägsen framtid. Exempelvis i den egna vardagen, i studie- eller arbetslivet, eller i nödsituationer.

Föreningarna och organisationerna som erbjuder den här formen av nya kunskaper och färdigheter – fri bildning – drivs av att bildning ska vara för alla, och att kunskapen man får ska vara till nytta på många områden i livet. Den ger dig helt enkelt verktyg att skapa en bättre vardag, ett bättre liv.

Jenina som håller kurs i folkdans för barn nämner inte bara rytm och hänsyn som viktiga färdigheter, utan också en möjlighet att hålla den finlandssvenska kulturen levande. Johan som håller släckningskurs säger att ”kunskap inte är tungt att bära”, och att kunskapen man får inom den frivilliga brandkåren är av nytta på alla områden i livet. Murarmästare Timo berättar hur han tycker att många med specialkunskap håller den för sig själva, han vill dela sin kunskap vidare. Scoutledaren Abbe på räddningskursen lär ut med humor för att avdramatisera, med målsättningen att alla ska våga agera vid en olycka. Teaterledaren Petra vittnar om hur deltagare i teatergruppen får starkare självförtroende och vågar uttrycka sig. Pasi som lär ut IT till pensionärer tycker att det är viktigt att övervinna rädslan och våga prova.

Så, vad kan fri bildning ge just dig? Kanske bättre simteknik, stärkt kompetens inom ditt yrkesområde eller korvstoppningsfärdigheter. Du kan lära dig att göra upp en budget eller en ny hantverksteknik. Kanske det är dags för fortbildning eller att hitta ett nytt nätverk. Varken ansökan eller inträdesförhör krävs, anmälan räcker! Och du kan lära dig något nytt redan denna höst.