84085.jpg

Kompetensmärket – ett bevis på din föreningskunskap

14.11.2022 kl. 11:14
Är du ordförande, kassör eller sekreterare i en förening? Ansök om att få ett kompetensmärke! Kompetensmärket är ett bevis på att du varit föreningsaktiv och fått värdefulla insikter och kunskaper. Det kan vara till nytta då du söker jobb.

Text: Jakob Stenvall, foto: Karin Lindroos

SFV vill med flera andra fin­landssvenska organisationer synliggöra lärandet som sker i föreningslivet. Därför lan­serar vi kompetensmärken, eller Open Badge, som är det internationella nam­net. De digitala märkena är internatio­­nella och kan till exempel användas då du söker jobb.


Syftet är att synliggöra lärandet och erfarenheterna du fått genom ett uppdrag inom frivillig- och hobbyverksamhet. Amy­ Jägerskiöld, pedagogisk planerare på SFV:s studiecentral, berättar mer om SFV:s nya satsning.
– Genom kompetensmärket kan du konkret visa på ditt engagemang inom fritidsverksamhet och färdigheter som du fått, säger hon. Det kan handla om att du lärt dig förenings- och mötesteknik, administration eller kommunikation.

Du kan ansöka om SFV:s kompetensmärken om du har varit ordförande, sekreterare eller kassör i en svensk­språkig förening i Finland i åtminstone två år. Det är däremot inget krav att vara aktiv inom samma förening båda åren, det fungerar lika bra att sitta på samma post i två olika föreningar. Anledningen till kravet på två år är att du då kan motivera och bevisa att du har uppnått de krav som ställs på att få ett kompetensmärke. En annan viktig aspekt är att det finns tillräckligt med tid för att utveckla och utvecklas i uppdraget.
I ansökan fyller du i vilka uppgifter som har ingått i uppdraget, hur du har varit med och utvecklat föreningens verksamhet och vad du är mest stolt över att ha lyckats med. Du får  reflektera över vilka insikter du fått och hur du utvecklats som person inom uppdraget.

De digitala kompetensmärkena kan samlas i den avgiftsfria tjänsten Open Badge Passport. Då kan du lätt dela dem på sociala medier som LinkedIn och Facebook. Du kan också bifoga märket digitalt till en arbetsansökan eller printa ut intyget.


Ansök om kompetensmärken här: www.sfv.fi/kompetensmarken.

Innehållet i kompetensmärkena har fastställts av en arbetsgrupp bestående av SFV, Finlands svenska 4H, Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Ungdomsförbund och Folkhälsans Förbund. Tillsammans har de kartlagt vad man gör inom de olika rollerna och vad man behöver kunna för att få ett kompetensmärke.


Det finns redan planer på att skapa flera kompetensmärken än de som nu finns tillgängliga.
– Kontakta oss gärna ifall du vill veta mer om kompetensmärken, hälsar Jägerskiöld.