84282.jpg

Nu produceras läromedel för yrkesutbildningen med bidrag från fondernas läromedelsgrupp

30.11.2022 kl. 08:00
Det råder akut läromedelsbrist inom andra stadiets yrkesutbildning. Det vill de finlandssvenska fondernas läromedelsgrupp råda bot på. I år har läromedelsgruppen för första gången tagit emot ansökningar och beviljat bidrag för läromedelsproduktion till yrkesutbildningen. 

Enligt rapporten En inblick i läromedelssituationen för andra stadiets yrkesutbildning på svenska, utgiven av tankesmedjan Magma våren 2022, är bristen på läromedel stor framförallt inom de svenskspråkiga yrkesutbildningarna. Det beror dels på att många branscher inom yrkesutbildningen är förhållandevis små, dels på utbildningarna i sig handlar om att eleverna helt praktiskt lär sig yrket. Det leder till att satsningar på högklassiga läromedel inom yrkesutbildningen uteblir.

I år har läromedelsgruppen behandlat tre ansökningar för läromedel inom yrkesutbildningen och beviljat bidrag för två av dem.

– Utgående från Magmas rapport och den dialog vi har med yrkesutbildningen, har vi landat i en samsyn om var behoven är som störst. Läromedelsgruppen börjar med att bevilja bidrag för läromedelsproduktion i de så kallade GEM-ämnena, det vill säga de obligatoriska ämnena som alla läser oberoende av studieinriktning. Det handlar till exempel om modersmål, samhällskunskap och matematik, berättar Åsa Rosenberg, ordförande för läromedelsgruppen och ombudsman på Svenska kulturfonden.
 
Sammanlagt 178 ansökningar lämnades in till läromedelsgruppen i år. Nu produceras 83 läromedel – 13 för grundläggande utbildningen, 68 för gymnasiet och två för yrkesutbildningen – för en summa på totalt 380 170 euro. Det är 133 713 euro mindre än i fjol.
 
– Minskningen beror på att gymnasiets nya läroplan nu tagits i bruk och behovet av helt nya läromedel inom den sektorn minskar, säger Niklas Wahlström, sekreterare i läromedelsgruppen och sektorsansvarig för utbildning på Svenska folkskolans vänner (SFV).
 
Merparten av de läromedel som produceras är digitala.
 
– Fysiska böcker produceras främst till elever inom den grundläggande utbildningen, resten är digitala. Endast ett av de 68 läromedel som nu produceras med bidrag av läromedelsgruppen för gymnasiet är fysiskt. Vi tar inte ställning till formatet då vi beviljar bidrag, säger Wahlström.
 
Samarbetsgruppen för läromedelsproduktion består sedan drygt tio år av Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, SFV och Svenska kulturfonden. I år har samtliga fördubblat sitt ekonomiska bidrag till gruppen. Av finansiärerna har Konstsamfundet redan nu meddelat att man under år 2023 kommer att öronmärka hela sitt bidrag till läromedelsgruppen uttryckligen till stöd för läromedel till yrkesutbildningen.

Läromedelsgruppens syftet är att stödja produktionen av finlandssvenska läromedel och att arbeta för att eleverna i de svenskspråkiga skolorna i Finland ska kunna använda sig av högklassiga läromedel i samma utsträckning som de finskspråkiga eleverna och studerandena i Finland.
 
Ansökningstiden pågår hela året och gruppen beviljar stipendier i tre omgångar. För att ett stipendium ska kunna beviljas måste författaren, översättaren eller sakgranskaren först ingå ett avtal med ett förlag. Om författaren ger ut läromedlet på eget förlag krävs en rekommendation av en person eller organisation som är väl insatt i ämnet.


--
Mer information:
 
Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning
Svenska folkskolans vänner
050-548 2100
niklas.wahlstrom@sfv.fi
 
Åsa Rosenberg, ombudsman
Svenska kulturfonden
0500-744 477
asa.rosenberg@kulturfonden.fi


PRESSMEDDELANDE - får fritt publiceras
Helsingfors den 30 november 2022