84290.jpg

SFV lanserar nytt nätverk på Educa 2023

02.12.2022 kl. 10:36
Vi är med på utbildningsbranschens årliga storevenemang Educa. Vi lanserar skolnätverket BRAVO! och bidrar med program i det svenska området Hörnan.

Educa-mässan är tillbaka efter två år av uppehåll och undantagslösningar på grund av pandemin. Fördelarna med att lärare och övriga pedagoger samlas på mässan i verkliga livet är många enligt SFV:s sektorsansvarige för utbildning, Niklas Wahlström som också är medlem i den styrgrupp som ansvarar för det svenskspråkiga programmet på mässan.
– Montrarna och scenprogrammen bjuder på möjligheter att lära, och i mötet med andra inom samma bransch kan man utbyta tankar och idéer. Dessutom kan man etablera kontakter med nya organisationer.
Att SFV deltar är självklart.
– Målet är att vara med om att höja kvaliteten inom utbildningen i Svenskfinland och även att själva hållas à jour med vad som händer inom fältet.

SCENPROGRAM

SFV medverkar i ett scenprogram på det svenska området Hörnan där Niklas Wahlström modererar en paneldiskussion med Ann-Catherine Henriksson, utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande och Malin Höglund-Snellman, biträdande rektor vid Oxhamns skola i Jakobstad och förbundsstyrelseledamot i FSL. Rubriken är Skolan som garant för lika möjligheter att lära. Det yttersta ansvaret för att lärstigen ska vara jämlik för alla elever ligger på enskilda lärare – hurdant stöd kan samhället, skolledningen, kollegiet och hemmen ge dem?

Diskussionen hålls två gånger:
27.1 kl 10.15–11
och
28.1. kl. 11.15–12

Tanken med en repris är att så många som möjligt ska kunna placera in programpunkten i sitt mässchema.

I MONTERN

I SFV:s monter finns möjlighet att fråga om SFV:s bidrag och övriga satsningar som SFV:s två skolnätverk och lärandesajten Lärorikt.

HARU

Koordinatorn Annette Jansson representerar skolnätverket Haru, vars syfte är att stödja skolorna i deras värdegrundsarbete för stärkta socioemotionella färdigheter bland elever i årskurs 1–6.
– Jag hoppas få träffa lärare som jobbar i en Haruskola och höra vad de tänker, har för frågor eller önskemål. Jag önskar alla välkomna till Träffpunkt Haru och hoppas att vi fortsätter odla Haruandan tillsammans, säger Annette.

BRAVO!

Det nyaste skolnätverket BRAVO! lanseras på Educa.
– Nätverket ska stärka konstämnena i våra skolor och ge lärare verktyg att använda mera konst i undervisningen, i synnerhet bildkonst och musik. Målet är att eleverna redan i unga år får ett intresse för konst och kultur och en god relation till dem, säger BRAVO!-koordinatorn Marina Lindholm som kommer att finnas tillgänglig för frågor under hela mässan.
– Mitt mål för mässan är att nå ut till så många lärare som möjligt och gå ut med information om nätverket – varför det finns, vad vi vill uppnå och hur det ser ut. Jag hoppas väcka intresse för nätverket och att så många som möjligt anmäler sig när anmälningarna öppnas.

LÄRORIKT

Webbproducenten för Lärorikt, Malin Wikström, är också på plats. Lärorikt är en ny satsning som SFV lanserar senare i vår som ett stöd för alla pedagoger. Den svarar mot flera behov som lyftes upp i Gun Oker-Bloms rapport om den svenskspråkiga utbildningen (2021).

– Via Lärorikt förmedlar vi forskningsresultat och impulser från Finland och andra delar av världen. Vi presenterar också innovativa och testade modeller som ska inspirera till att utveckla den egna verksamheten, säger Malin som hoppas att så många som möjligt skriver in sig på Lärorikts postningslista senast på mässan.
– På Educa hoppas jag också att få träffa lärare, småbarnspedagoger och andra som jobbar med lärande. Jag vill höra vad de har för förväntningar på en webbplats som Lärorikt, och kommer att fråga om de själva vill delta och bidra på något sätt, till exempel genom att skriva eller komma med idéer och kontakter, säger Malin.

 

MÄSSANMÄLAN OCH MÄSSPROGRAM

Registrera dig nu! Inträdet är gratis.

jag anmäler mig till educa 2023

Mässans hela program finns på Educa-sajten.

Programmet för Educa 2023

____

Educas svenska område Hörnan förverkligas av FSL med bidrag bland annat från SFV.