84478.jpg

Ett dussin idéer som motverkar utanförskap bland barn och unga

16.12.2022 kl. 08:00
Nu har tolv lag har valts ut till nästa fas i innovationstävlingen SFV Start!. Under våren 2023 utvecklar lagen sina lösningar tillsammans med experter – i maj koras tre vinnare. Målet med tävlingen är att hitta nya sätt att motverka utanförskap och ensamhet bland barn och unga i åldern 6–16.

Den 2 december var sista dag att lämna in lösningsförslag till innovationstävlingen SFV Start!. Nu har juryn gått igenom samtliga lösningar och valt ut de tolv bästa.

– Det är roligt att lösningsförslagen var så olika. Många olika idéer och tankar finns med, från hela landet. Jag tycker det är speciellt bra att så många unga har engagerat sig, säger jurymedlemmen Peter Vesterbacka, företagare och känd bland annat för sina insatser inom spelvärlden.

Cecilia Huhtala, ordförande för Finlands svenska skolungdomsförbund, sitter också med i juryn och är glad över att många vill jobba för att förebygga ensamhet bland barn och unga.

– Det är verkligen roligt att det finns så många som vill göra gott. Nu blir det mycket intressant att se hur de här idéerna utvecklas under processens gång. 

Innovationstävlingen SFV Start! går nu in i den så kallade accelerationsfasen som innebär en intensiv tid där lagen, tillsammans med experter, utvecklar sina lösningar.

– Accelerationsfasen är den viktigaste delen i tävlingen. Det är nu vi lägger in resurser och sporrar lagen att förädla och vidareutveckla sina idéer så att de blir genomtänkta, genomförbara och har en genomslagskraft och effekt i samhället. Alla kan inte vinna, men genom att ge lagen stöd och verktyg i det här utvecklingsskedet får vi förhoppningsvis fram inte bara tre, utan tolv goda sätt att ta sig an problemet, säger arrangörerna Niklas Wahlström från Svenska folkskolans vänner (SFV) och Eva-Maria Nystén från Folkhälsan.

Se listan på de tolv lag som gått vidare i tävlingen här


SFV Start! – vad är det?

SFV Start! är en innovationstävling. Syftet med årets tävling är att hitta nyskapande och verkningsfulla lösningar som motverkar utanförskap och ofrivillig ensamhet bland barn och unga i åldern 6–16. Målet är att barn och unga har god mental hälsa, är inkluderade i sammanhang samt känner sig trygga, hörda och sedda.

De tolv som nu gått vidare i tävlingen bearbetar sina lösningar och deltar i semifinalen 16.3.2023. Sammanlagt sex lag går vidare och tävlingen avgörs slutgiltigt i finalen 23.5. Den totala prissumman är 120 000 euro. Vinnarlaget får 60 000 euro och två andra lag 30 000 euro för att vidareutveckla och förverkliga sina idéer.

Läs mer på start.sfv.fi/sv/


Samfundet Folkhälsan
Svenska folkskolans vänner

PRESSMEDDELANDE – fritt för publicering
Helsingfors den 16 december 2022