84927.jpg

Fyra vinnare i tävlingen Snälla hjältar

01.02.2023 kl. 08:30
Simeon Fors från Topeliusgymnasiet i Nykarleby, Anna Södergård och Ester Lillhannus från Katedralskolan i Åbo och Jessica Rehn från Steinergymnasiet i Helsingfors vinner tävlingen Snälla hjältar. Vinsten är en resa till Genève med besök på Röda Korsets huvudkontor och UEFA Foundation i Nyon. Med sig får vinnarna ta med varsin kompis som de definierar som en snäll hjälte. 

Årets upplaga av tävlingen Snälla hjältar lockade studerande på andra stadiet att väcka fantasin och utforska hur empati eller avsaknad av empati kan skaka om en människas världssyn under svåra förhållanden. Den regionala spridningen var stor och bidragen höll en hög nivå­ – de visade på en språklig och kreativ mognad, säger juryn i ett gemensamt utlåtande. 


Tävlingen gick ut på att skriva en skönlitterär berättelse med avstamp i Johanna Holmströms novell Barnträdgården. I tävlingen deltog sammanlagt 18 gymnasier, som skickade in totalt 68 anonyma bidrag.

– Vi vill locka barn och unga till dialog kring människans goda egenskaper och hur de tar sig uttryck i vår egen näromgivning. Stora och värdefulla saker sker ofta i små handlingar i vardagen. Därför heter tävlingen Snälla hjältar och det övergripande temat är empati, säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV. 

Vinnarna är jämbördiga utan inbördes ordning.

Hedersomnämnande i tävlingen gick till
 • Liva Berg från Närpes gymnasium
 • Agnes Kvarnström från Ekenäs gymnasium
 • Atlas Riihisaari från Mattlidens gymnasium
 • Stella Sannholm från Hangö gymnasium
 • Tilda Sivelä från Sibbo gymnasium
 • Sara Snickars från Pargas svenska gymnasium
Syftet med priset i tävlingen – resan till Genève i april – är att lära sig om hur Röda Korset och UEFA Foundation arbetar för att trygga grundläggande mänskliga rättigheter bland barn och unga. Med på resan följer två vuxna. 

Tävlingsjuryn bestod av författaren Johanna Holmström, Christoffer Wärn från Svenska modersmålslärarföreningen i Finland och Barbro Enckell-Grimm från Läscentrum.
 
Läs vinnarnas kommentarer, juryns motiveringar samt bidragen som fått pris och hedersomnämnde här. 
 

Kort fakta om tävlingen 

 • Riktade sig till andra stadiets skolor
 • Det övergripande temat var empati
 • Tävlingstiden var 8.9–30.11.2022 
 • Tävlingen gick ut på att skriva en skönlitterär text baserad på Johanna Holmströms novell Barnträdgården 
 • De fyra studerande som vinner får en resa till Genève i april 2023
 • Tävlingen är en del av Read Hour, som arrangeras av Barn- och ungdomsstiftelsen. Arrangörer: SFV, Svenska modersmålslärarföreningen (SMLF), Barn- och ungdomsstiftelsen och Förlaget M. 
--
Mer information:
 
Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning
Svenska folkskolans vänner
050 548 2100
niklas.wahlstrom@sfv.fi
 
PRESSMEDDELANDE - fritt för publicering
Helsingfors den 1 februari 2023