85535.jpg

Nu lanseras Lärorikt – sajten för alla som är intresserade av pedagogik och lärande

15.03.2023 kl. 08:00
Genom den nya sajten Lärorikt vill SFV sammanföra pedagoger inom utbildningen, småbarnspedagogiken och den fria bildningen. Målet är att besökarna får ökad kunskap och större förståelse för fenomen och trender inom fältet, samt inspiration och lust att debattera.

Foto: Frida Lönnroos

– Vi vill att Lärorikt är den centrala samlingspunkten för information och debatt bland pedagogerna på svenska i Finland. På sajten får besökarna ta del av aktuella teman och trender inom utbildning och bildning. Vi strävar efter ett konstruktivt grepp – fokus ligger på olika infallsvinklar och på utvägar istället för på de utmaningar som finns, säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV. 

Grunden till Lärorikt ligger i rapporten Den svenskspråkiga utbildningen i Finland: särdrag, utmaningar, utvecklingsbehov och förslag till åtgärder som utkom 2021. I rapporten lyfts flera behov fram som Lärorikt svarar på, bland annat forskningsresultat i lättillgänglig form och impulser från fältet på ett lokalt, nationellt, nordiskt och även internationellt plan.  

–  SFV utgår i sina satsningar från omvärldsanalyser och fakta, och vi för en aktiv dialog med fältet. Därför har vi under arbetets gång vidareutvecklat innehållet på sajten och landat i en helhet som vi tror ger ett mervärde för besökarna i form av en stärkt identitet som pedagog, stöd i kompetensutvecklingen och en samhörighet mellan dem som jobbar med eller annars är intresserade av lärande. Lärorikt ska vara ett komplement till det redan existerande utbudet, säger Niklas Wahlström. 

Innehållet på sajten består av reportage, artiklar, notiser, kolumner, tips och insändare.  

– Vi levererar ett färdigt, lättöverskådligt läspaket varannan vecka kring ett huvudtema, till exempel ledarskap, organisationens värdegrund eller livslångt lärande. Utöver det här följer vi med vad som händer på fältet och kan också skriva om aktuella frågor, berättar Malin Wikström, webbproducent för Lärorikt.
 

I samarbete och i dialog med andra aktörer 

På sajten ska alla som jobbar med utbildning eller bildning, till exempel småbarnspedagoger, lärare, klubbledare, utbildare i föreningar och organisationer, hitta något relevant och aktuellt, något som intresserar och inspirerar. 

– Läsarna får också gärna skicka in förslag på teman och tips om aktiviteter, frågor och projekt som vi kan uppmärksamma, säger Malin Wikström. 

Bakom Lärorikt står ett redaktionsråd där webbproducenten och de sex anställda vid SFV som jobbar med utbildning och fri bildning ingår. Redaktionsrådet planerar innehållet, bevakar fältet och bidrar med idéer, och för också en aktiv dialog med dem som jobbar inom utbildningen, småbarnspedagogiken eller den fria bildningen. De får också gärna höras och synas på Lärorikt.  

– En del av det som publiceras är skrivet av personer ute på fältet, och vi hoppas att vi får höra våra besökares röster i form av kommentarer och inlägg på webbplatsen. Dessutom strävar vi efter en så kallad delakultur – på Lärorikt finns det utrymme att inspirera andra genom att dela med sig av goda tips och modeller, berättar Wikström. 

Namnet Lärorikt uppkom via en namntävling som SFV arrangerade våren 2022.  

Till Lärorikt


PRESSMEDDELANDE - fritt för publicering

Helsingfors den 15 mars 2023