86508.jpg

Metod som åtgärdar skolfrånvaro vann innovationstävlingen SFV Start!  

24.05.2023 kl. 08:17
Sex lag tävlade om att vinna innovationstävlingen SFV Start! på tisdagen den 23 maj i SFV-huset G18 i Helsingfors. Laget Redskap för närvaroteam presenterade enligt juryn den bästa lösningen för att motverka utanförskap bland barn och unga, och vann 60 000 euro. Två andra lag, KASAM och Tillsammans, får 30 000 euro var. Vinstpengarna ska användas för att förverkliga lösningarna. Tävlingen arrangeras av SFV och Folkhälsan. 

Bild: Laget Redskap för närvaroteam, fr.v. Katarina Alanko/Åbo Akademi, docent i psykologi, Patrik Söderberg/Åbo Akademi, universitetslektor, och Kiti Lindén/Karleby stad, projektkoordinator. Foto: Frida Lönnroos 

– Det känns jätteroligt, vi är otroligt glada! Nu får vi ta nästa steg och sprida vår idé vidare. Vi har piloterat den i Jakobstadsregionen och kommer nu att försöka implementera den i hela Österbottens välfärdsområde, säger Katarina Alanko, medlem i det vinnande laget.  

Laget Redskap för närvaroteam erbjuder en evidensbaserad metod för professionella inom ett välfärdsområde, till exempel en psykolog och en socialarbetare, att som ett närvaroteam jobba med skolfrånvaro. Genom närvaroteamet skapas samarbeten mellan utbildningen och välfärdsområdet så att inte familjer faller mellan olika sektorers service. Dessutom vill man sprida information om och minska stigmat kring skolfrånvaro.

Målgruppen som lagets lösning riktar sig till är alla de cirka 40 000 elever inom grundläggande utbildningen i Finland som har en skolnärvaro under 80 procent. 

Laget har hittills testat metoden i Jakbostadsregionen. Med vinstpengarna ska laget nu utvärderat piloteringen och skapa en vägkarta för hur man kan förverkliga metoden i hela Österbottens välfärdsområde, och sedan vidare till andra välfärdsområden. 

Juryn valde vinnaren utgående från tävlingens kriterier: samhällseffekt, nytänk, anpassningsförmåga och genomförbarhet, samt samskapande och pilotering.  

– Det var svårt att välja en vinnare. Alla lag har utvecklats väldigt mycket sedan semifinalen och kunde presentera mycket goda lösningar. Vi i juryn enades ändå om att laget Redskap för närvaroteam uppfyllde tävlingens kriterier allra bäst. Den vinnande lösningen är evidensbaserad, kan förverkligas och skalas upp, säger Cecilia Huhtala, jurymedlem och förbundsordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund. 

Lagen KASAM och Tillsammans får 30 000 euro var för att förverkliga sina lösningar. KASAMs lösning är Skattkartan – en digital plattform som erbjuder läraren en möjlighet att för sin grupp välja skräddarsydda program för socioemotionell träning. Laget Tillsammans har skapat en uppsättning lekar utifrån en pedagogisk plan. Lekarna innehåller bland annat element från Skogsmulleverksamhetens utomhuslekar.

– Vi är glada över att de vinnande lagens lösningar är olika, för fenomenet är komplext och kan inte lösas med bara en enda åtgärd. Genom tävlingen har sammanlagt 12 lag funderat på hur vi kan minska utanförskap bland barn och unga, och vår förhoppning är att dessa idéer lever vidare, oberoende av prispeng eller inte, säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV och Eva-Maria Nystén, projektledare på Folkhälsan.  

Innovationstävlingen SFV Start! arrangerades för andra gången. Årets tävling efterlyste nyskapande och verkningsfulla lösningar som motverkar utanförskap och ofrivillig ensamhet bland barn och unga i åldern 6–16.

Information om tävlingen finns på start.sfv.fi.
 


PRESSMEDDELANDE - fritt för publicering

Helsingfors den 24 maj 2023