86610.jpg

Tidningen blev hela skolans gemensamma projekt

07.06.2023 kl. 09:34
Genom att göra en egen skoltidning har eleverna i Smedsby-Böle skola lärt sig mycket. Framför allt att det man skriver måste vara sant.
Och hur viktigt det är att kolla stavningen.

Text och foto: Sonja Finholm

Lova Hansén bläddrar fram till debattsidorna. Här finns rubriker om behovet av fler hundparker, längre sommarlov och möjligheten att bada bastu efter gymnastiken.
– Vår klass fick i uppgift att skriva insändare. Jag och min kompis bestämde oss för att skriva om sommarlovet, vi skulle gärna se att det är lite längre, säger hon.

Tidningen heter Smedsby‐bladet och gavs ut i slutet av förra läsåret. Förutom debattsidorna består innehållet av dikter, teckningar, artiklar om nordisk musik och viktiga historiska personer. Plus mycket mer. Alla skolans elever har bidragit med material. Sexorna Lova Hansén, Filippa Ström och Albin Lundström säger att de lärt sig mycket av arbetet med tidningen. Ingen av dem är någon van tidningsläsare, så de fick börja med att reda ut begrepp som debatt, rubrik och layout.

Lova Hansén, Filippa Ström och Albin Lundström har skrivit insändare i skoltidningen Smedsby-bladet.

– En insändare är skribentens egen åsikt om en sak. En nyhet ska däremot inte vara en åsikt, utan något som är sant. Det var svårt att skriva, men också roligt, säger Lova Hansén.
Källkritik var en viktig del av projektet. Det här är ett tema som även annars tas upp i skolans läroplan.
– Redan på ettan börjar vi prata om nätetikett och huruvida man kan tro på allt man hör och läser, säger läraren Elin Lönnkvist, som fungerade som redaktör.
Hennes uppgift var att dela ut teman för de olika klasserna och att se över allt material innan det gick vidare till tryck. Elin Lönnkvist var positivt överraskad av hur välbearbetade texter hon fick in.


Filippa Ström, rektor Lena Sjöholm-Fahllund, Lova Hansén, läraren Elin Lönnkvist och Albin Lundström är nöjda med tidningsprojektet.

– Det märks att klasserna jobbat mycket med sitt material och att lärarna varit noggranna med språket och stavningen. Tanken var också att tidningsarbetet skulle passa ihop med det man just då sysslade med i klassen, speciellt inom modersmål. Treorna som jobbar med Finland fick till exempel göra rebusar på samma tema, medan femmorna skrev insändare samtidigt som vi pratade om debatteknik.

Bakgrunden till tidningsprojektet är coronaåren med alla restriktioner och inhiberade evenemang. Både skolans rektor Lena Sjöholm-Fahllund och Hem och skola-föreningens ordförande Pernilla Krook ville göra något för att stärka kontakten mellan skolan och hemmen. Det var också viktigt att alla elever skulle få vara delaktiga. Hem och skola-föreningen fixade finansieringen och ansökte om bidrag, medan skolan skötte om själva tidningsverkstaden.
– Under förra läsåret satsade vi extra mycket påläsning och skrivning. Vi hade bland annat en läsflashmobb och skrev dikter. Tidningsprojektet blev ett naturligt sätt att visa vad vi lärt oss och också få berätta om vår skolvardag för föräldrarna, säger Lena Sjöholm-Fahllund.
Tidigare var skoltidningar ett vanligt inslag i skolvardagen, men i dag görs de flesta innehållsprojekt digitalt. Lena Sjöholm-Fahllund säger att man den här gången uttryckligen ville göra en fysisk tidning för att kunna gå igenom hela processen med innehållsproduktion, layout och tryck. Tack vare bidraget kunde man också välja ett lite dyrare och bättre papper.

Tidningen innehåller bland annat artiklar om kända historiska personer.

Lova, Filippa och Albin säger att de är stolta över sin tidning. Responsen har också varit positiv. Upplagan var 400 exemplar och tidningen har delats ut till alla hem, men också till mor- och farföräldrar, i biblioteket och kommunens ämbetshus.
– Det betyder att vi fick bra spridning och många säger att de läst den. Vi skulle gärna göra en tidning per läsår, men det kräver både tid och pengar som inte alltid finns, säger Lena Sjöholm-Fahllund.
Även Pernilla Krook är nöjd med projektet, framför allt att alla elever fick medverka och se sina texter och teckningar i tryck.
– Hemma hos oss ledde det också till att vi började prata mer om tidningar och nyheter överlag, säger hon.
Albin Lundström säger att hans föräldrar prenumererar på en dagstidning. Även hemma hos Lova läser man dagstidningar på nätet och ibland också fysiska inredningstidningar, men själva föredrar eleverna andra nyhetskanaler – främst Tiktok.
– Jag får reda på det mesta som händer via Tiktok. Ibland kollar jag också på Youtube eller googlar, och om det är något jag är osäker på brukar jag fråga mina föräldrar, säger Albin Lundström.

Att allt på sociala medier och Internet inte är pålitligt har Albin och hans kompisar koll på, men de medger att det ibland är svårt att veta vad som är sant. På en av tidningslektionerna fick alla googla och läsa nyheter, och sedan diskuterade man innehållet i klassen. I skolan brukar eleverna också titta på nyheter via Yle-tjänsterna Watt Nytt och Lasten Uutiset, men på fritiden är det bara Tiktok som gäller.

Hur gick det då med insändarna? Lova Hanséns önskemål om längre sommarlov har inte förverkligats, åtminstone inte ännu. Men själv har hon lärt sig att formulera sin åsikt och kan tänka sig att i framtiden skriva riktiga insändare.
Så här skrev hon i Smedsby-bladet: ”Vi föreslår att sommarlovet ska vara från 26 maj till 19 september. Vintern är lång och kall, så vi vill njuta av sommaren i lugn och ro utan skola och arbete så att vi sen orkar jobba hela vintern igen. Lärarfacket och kommunen skulle gärna kunna ta upp denna fråga.”

 

Smedsby Böle skola

• Finns fysiskt i Smedsby skolcentrum, tillsammans med kommunens högstadium.
• Har detta läsår 272 elever, 24 lärare och 12 assistenter plus en handfull annan personal.
• Verksamheten leds av rektor Lena Sjöholm-Fahllund.
Skolans värdegrund handlar om att alla elever är unika och har rätt till en god undervisning. Centrala begrepp är humanitet, jämlikhet, demokrati, hållbar livsstil och utbildning. Skolan lyfter också fram kulturell mångfald som en rikedom, och här finns kommunens förberedande undervisning för nyanlända.

Källa: www.korsholm.fi

Med hjälp av Vännerna

Tidningsprojektet Smedsby Böle skola


SFV:s mål: Högklassig språkpedagogik och språkmedvetenhet
Beviljat ändamål: Produktion av skoltidning vid Smedsby-Böle skola
Bidragsmottagare: Korsholms kommun/Smedsby-Böle skola
Beviljat belopp: 1 500 euro
Tidsperiod: 08–12/21
Förväntat resultat: Stärkta läs- och skrivfärdigheter, ökat intresset för närmiljön och den svenskspråkiga kulturen samt stärkt identitet och samhörighet bland eleverna.