88955.jpg

Blindskolföreningens donation snart i hamn

09.02.2024 kl. 11:14
För ett drygt år sedan, i januari 2023, fattade SFV:s styrelse beslut om att ta emot Svenska blindskolföreningens förmögenhet på cirka 37 miljoner euro. Överföringen av egendomen till SFV är nu nästan färdig, och man kan ansöka om bidrag ur fonden året runt.

Donationen utgör grundkapitalet i en fond inom SFV – Svenska blindskolföreningens fond. Fondens syfte är att understödja svenskspråkig undervisning och bildningsverksamhet i Finland, i första hand för svenskspråkiga personer med synnedsättning.

Merparten av förmögenheten har nu landat hos SFV, medan några mindre detaljer ännu ska åtgärdas.

– Även om alla tillgångar inte ännu är överförda, visar beräkningar att donationens värde kommer att landa på 35,2 miljoner euro, säger SFV:s kanslichef Johan Aura.

Organisationer, privatpersoner och arbetsgrupper kan ansöka om bidrag för verksamhet som är i linje med SFV:s strategiska mål inom sektorn utbildning och för projekt inom den fria bildningen. Målgruppen för verksamheten ska vara personer med synnedsättning.

– Vi delar inte per automatik ut bidrag baserat på en fastslagen, budgeterad summa. Vi utgår alltid från ansökningarna – kvalitet, behov, effekt, genomslag, spridning, lärande och finansiering, och fattar därefter beslut om utdelningen. Men vi har möjlighet att fördubbla utdelningen ur fonden jämfört med år 2023.

Tankesmedjan Magma gör just nu en omfattande analys av utbildnings- och bildningsläget för personer med synnedsättning. Rapporten beräknas vara färdig under våren.

– Med fakta på hand kan vi fastslå en tydligare målsättning för fondens utdelning, utgående från de behov som finns. Då kan vi också successivt öka utdelningen på ett ansvarsfullt och genomslagskraftigt sätt.

Läs pressmeddelandet om donationen här

Läs webbartikeln om läget hösten 2023

Läs hur processen gick till då SFV tog emot donationen

Läs om SFV:s fonder