88972.jpg

Efterlängtat nytryck: Ett land i kamp

12.02.2024 kl. 12:28
Nu kommer tredje upplagan av boken Ett land i kamp, som ursprungligen gavs ut år 1999, då det gått 60 år sedan Sovjetunionens anfall. Boken sammanfattar krigshändelserna från Finlands tre krig åren 1939–1945 på ett lättfattlig sätt.

I tillägg till krigshändelserna får skeendena djup av några finlandssvenska krigsveteraners och truppförbands erfarenheter samt några essäer i ämnet.

Ett land i kamp - Veteranernas insats i krigen 1939–1945 (red. Henrik Ekberg) ställer frågan varför Finland i motsats till  nästan alla östeuropeiska stater efter kriget inte behövde leva ett halvt sekel under ofrihet och tvång, och hittar svaret i att  landet aldrig ockuperades av främmande trupper. Finlands soldater betalade ett högt pris - med över åttiotusen stupade och många fler sårade - men målet uppnåddes: att bevara Finlands frihet.

Boken på 72 sidor lämpar sig lika bra för dem som första gången bekantar sig med ämnet, eller för dem som behöver en uppfräshning av minnet. Beställ för endast 8 euro från  boklund.fi. Boken kommer också att distribueras av vissa museer, krigsveteranföreningar och traditionsföreningar.

beställ


ISBN 978-952-7076-63-7 
Limbunden, 72 s.
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner - volym 240