Frågor och svar om SFV:s allmänna bidrag

På den här sidan finns allmän, nyttig information för dig som vill ansöka om bidrag från SFV.

Är SFV rätt bidragsgivare för dig?

Försäkra dig om att SFV är rätt bidragsgivare genom att läsa igenom de mål som SFV jobbar för under pågående strategiperiod. Är det projekt du vill ansöka om bidrag för i linje med SFV:s mål? Då kan du ansöka om bidrag från oss.

Vad är ett bidrag?

Bidrag, eller allmänna bidrag, är namnet på den finansiering som SFV beviljar. SFV beviljar också stipendier och utmärkelser (pris och medaljer). 

Ett bidrag 

 • är tidsbegränsat, 
 • beviljas bara för det ansökta ändamålet, 
 • är personligt eller bundet till ett projekt och kan inte överföras till en annan mottagare, 
 • är skattefritt till en viss gräns fastställd av staten.

SFV:s bidrag kommer från donationer. SFV har investerat kapitalet och bidragen delas ut från avkastningen på det placerade kapitalet.

SFV:s mål är att hålla samma nivå på bidragsutdelningen även under ekonomiska lågkonjunkturer. Genom att förvalta kapitalet på ett hållbart sätt, säkerställer SFV att det finns utdelbara medel även för kommande generationer.

Varför delar SFV ut bidrag?

SFV är en förening som delar ut bidrag som en del av verksamheten. 

Vi delar ut bidrag för verksamhet som är i linje med våra mål under pågående strategiperiod och inom de områden som fastslagits i våra stadgar.

Vem kan ansöka om bidrag från SFV?

Inom ramen för SFV:s stadgar kan föreningen bevilja bidrag till

 • enskilda personer
 • arbetsgrupper 
 • sammanslutningar (till exempel skolor eller organisationer)

SFV beviljar inte bidrag till projekt som syftar till direkt ekonomisk fördel eller vinst åt en begränsad grupp. 

Hur ansöker jag om bidrag från SFV?

Du ansöker om bidrag från SFV genom att fylla i en elektronisk ansökninsblankett i ett ansökningssystem. För att kunna ansöka om bidrag behöver du först registrera dig. Instruktioner om hur du registrerar dig finns lättillgängligt då du går in i ansökninssystemet. Du kommer till ansökningsstystemet här.

SFV har fri ansökningstid – du kan sända in en ansökan när som helst under året.

SFV:s sektorsansvariga svarar gärna på frågor om SFV:s mål och bollar din projektidé innan du sänder in din ansökan. Du hittar kontaktuppgifterna här.

Hur gör jag en bra ansökan?

En bra ansökan är i linje med SFV:s strategi och målsättningar, och innehåller alla de uppgifter som efterfrågas. 

Checklista för dig som ansöker om bidrag:

 • Se till att du redovisat tidigare bidrag inom utsatt tid. 
 • Läs igenom SFV:s mål för pågående strategiperiod – jobbar du eller din organisation för samma sak? Då kan du ansöka om bidrag från SFV.
 • Då du läser målen och tilläggsinformationen om dem, kan du hitta nya perspektiv på ditt projekt och förstår bättre hur SFV fungerar och tänker. 
 • Läs noggrannt igenom tilläggsinformationen som finns vid frågorna i blanketten – de hjälper dig att förstå vad SFV är ute efter. Följ alla anvisningar.
 • Var exakt, koncis, tydlig och konkret.  Vilken utmaning eller möjlighet utgår du ifrån i din ansökan? Vem är målgruppen? Vilken eller vilka aktiviteter tänker du göra? Vilken betydelse har ditt projekt för samhället? Sammanfatta projektets idé och målsättning i en mening (den så kallade ”one-linern”) i början av ansökan så tydligt som möjligt.
 • Tänk stort – visa att du ska utveckla en lösning som gör skillnad.
 • Kontrollera i god tid att du har alla bilagor som krävs för ansökan.
 • Låt en kollega, vän eller familjemedlem läsa din ansökan innan du skickar in den. Är ansökan förståelig och övertygande? Hur kan den förbättras? Kommer den som läst din ansökan ihåg det väsentliga? 
 • Var ärlig, realistisk och optimistisk. Nedvärdera inte dig själv, men lova inte heller för mycket.
 • Kontrollera att du har besvarat alla frågor. 
 • Du har väl angett korrekt kontaktinformation?
 • Lycka till!

Varför fick jag inte bidrag?

Det råder konkurrens om SFV:s bidrag, och därför kan även ett bra projekt bli utan finansiering. Ge inte upp: även de mest framgångsrika har fått avslag på bidragsansökningar. 

För SFV innebär bedömningen av ansökningar alltid ett val mellan likvärdiga men helt olika projekt. SFV är därför tvungen att överväga prioriteringar, risktagning och betrakta helheten, göra val och uteslutningar. 

Till dig som fått bidrag

Ett positivt bidragsbeslut är alltid en erkänsla och innebär att SFV som bidragsgivare tror på din framgång. Ett bidrag innebär frihet att arbeta på egna villkor, skapa nytt och göra skillnad i samhället.

I sambad med beskedet har du fått anvisningar om vad du ska göra för att få bidraget utbetalt.

Kom ihåg att göra redovisningen över bidragets användning inom den tid som SFV fastställt. 

Kommunikation

Vi vill att du nämner SFV som finansiär i kommunikationen om projektet och i artiklar, intervjuer och uttalanden som anknyter till bidragets ändamål. Använd gärna #medhjälpavVännerna i sociala medier. Instruktioner för hur du ska använda SFV:s logo hittar du här.

På vilket sätt beskattas bidraget?

Utgångspunkten är att bidraget är skattefritt. I vissa fall kan bidraget vara skattepliktigt. Läs informationen på Skatteverkets sidor om beskattningen.