SFV Changemaker

Ett mentorskapsprogram för unga i socialt entreprenörskap och ledarskap

SFV Changemaker är ett kostnadsfritt program för dig mellan 18–25 år som vill få stöd och inspiration för att skapa förändring. Programmet består av workshops, teambuilding och inspirationsföreläsningar där du får lära dig mer om socialt entreprenörskap, innovation och ledarskap. Du får också en mentor matchad efter dina behov som hjälper dig att utveckla ditt ledarskap, hitta det du brinner för och förstå vilken samhällsutmaning du vill lösa. Du kan gå programmet oavsett om du redan har en utvecklad idé på hur du vill förändra samhället eller vill få stöd att utveckla en.

Ansökningar tas emot 9.5–23.6.

SFV Changemaker startar hösten 2022 och är ett samarbete mellan SFV och Ashoka, världens största nätverk för sociala entreprenörer och changemakers. 

Anmäl dig själv eller nominera någon du känner! Sammanlagt 15–20 deltagare väljs ut till programmet.

Ansök nu! Nominera här!

Program

Vilka delar innehåller SFV Changemaker?

Programmet är en kombination av utbildning och mentorskap. Vi fokuserar på fyra områden:

  • Självkännedom och självledarskap – utbildning och övning kring värderingar, de egna styrkorna och utvecklingsområdena, att jobba ensam och med andra i team.
  • Socialt entreprenörskap och sociala innovationer – introduktion i socialt entreprenörskap genom föreläsningar och praktiska exempel. Fokus ligger på hur man identifierar och förstår samhällsutmaningar och deras grundorsaker.   
  • Ledarskap och engagemang – utbildningen ger dig kunskap om ledarskap, hur man bygger starka team och inspirerar andra att göra skillnad.
  • Mentorprogram – deltagarna kopplas ihop med erfarna mentorer från olika sektorer.

Deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och på så sätt också bredda sina perspektiv och kontaktnät.

Tidsplan för programmet

9 maj Ansökningstiden öppnar
23 juni Sista ansökningsdagen
Programmet:
8.9
kl. 18.30–20
 
Digital kickoff och introduktion (online)
15.9
kl. 9–18 
Medverkan på Waves - Summit for Changemakers and Impact Entrepreneurs (Helsingfors)
14.10
kl. 16.30–21 
Changemaker workshops och mingel (Helsingfors)
15.10
kl. 9–16
Changemaker workshops (Helsingfors)
2.12 
kl. 12.30–16
Programfinal (Helsingfors) 

Urvalskriterier

Vem kan delta i SFV Changemaker?

  • Du som är i 18–25 år.
  • Du som är samhälleligt engagerad och vill lära dig mer om ledarskap och socialt entreprenörskap. Inga förkunskaper behövs.
  • Du som kanske inte har en färdig idé, men som har en hjärtefråga du brinner för och som du vill förändra i samhället.
  • Du som finns i Finland och som är bekväm med att jobba på svenska.

Vi väljer ut 15–20 deltagare till programmet. Ansök nu för att säkra din plats!

Träffa mentorerna

Här kan du bekanta dig med de mentorer som redan nu finns med i programmet. Flera mentorer kommer att ansluta sig inför starten hösten 2022. Klicka på bilderna för mer information. 

Nina Brännkärr-Friberg

Grundare av Project liv

Hanna Salo

Key Account Manager på Gambit

Heidi Backman

Akademidirektör på Åbo Akademi

Erik Feldt

Partner på Forever Sustainable

Carola Nilsson

Ledarskapsroller inom finanssektorn

Pia Mikander

Universitetslektor vid Helsingfors universitet

Frågor och svar

Fråga

Hur väljs deltagarna?

Svar
I urvalsprocessen väljer vi in deltagare som har ett starkt engagemang kopplat till den fråga man brinner för. Man behöver inte ha en färdig lösning eller idé men det är viktigt att man har ett driv och vilja att skapa förändring. 
Fråga

Vad förväntas av mig som deltagare?

Svar
Vi förväntar oss att du aktivt deltar på våra mentor- och utbildningsträffar.
Fråga

Vad är en changemaker?

Svar

En changemaker är någon som har identifierat en samhällsutmaning och agerar för att lösa den, ofta med nya metoder och en innovativ approach. Vi ser att de förenande faktorerna för unga changemakers är empati, kreativitet, självledarskap, samarbetsförmåga, handlingskraft och förmåga att tänka kritiskt.

Här kan du bekanta dig med unga changemakers i Ashokas nätverk.

Fråga

Vad är en social entreprenör?

Svar

En social entreprenör är precis som en changemaker någon som har identifierat en samhällsutmaning och utvecklat en ny lösning på utmaningen, ofta med nya metoder och en innovativ approach. Sociala entreprenörer värdesätter samhällsinverkan (impact) högre än att skapa vinst. Det finns sociala entreprenörer inom alla sektorer i samhället, till exempel inom välmående, klimatfrågor, utbildning. 

Bekanta dig med Ashokas nätverk av nordiska sociala entreprenörer.

Fråga

Vad kostar det att vara med i programmet?

Svar
För deltagarna är programmet helt kostnadsfritt. 

Det finns möjlighet att ansöka om resebidrag och vid behov ersättning för övernattning enligt det förmånligaste alternativet.

Fler frågor? Kontakta oss!

SFV

Anna-Karin Öhman
+358 50 342 18 90
anna-karin.ohman@sfv.fi

Ashoka

Eli Frankel
+46 731 836 722
eingvarsson@ashoka.org

Ett samarbete mellan Ashoka och SFV

Ashoka är världens största nätverk för sociala entreprenörer och changemakers, med över 3 800 så kallade Ashoka Fellows i 93 länder. Bland dessa finns Jimmy Wales, grundare av Wikipedia, och Muhammad Yunus, grundare av Grameen Bank och Nobels fredspristagare. Ashoka stöttar medlemmar i sitt nätverk att utveckla sociala innovationer och skapa positiv samhällsförändring.

 

SFV är en förening som främjar bildning på svenska i Finland. Tillsammans med våra samarbetspartner och bidragsgivare bidrar vi till ett mångsidigt och tolerant samhälle där det finlandssvenska har en stark, självklar och positiv roll. Inom sektorn fri bildning skapar SFV, genom egna initiativ och olika former av stöd, en positiv förändring i samhället. Vi fokuserar bland annat på hållbarhet, delaktighet, engagemang och demokrati.

 

Ashokas logo är en blå ek i slhuett