Digital kompetens för alla

06 mars 2023 kl. 15.00 – 16.00

Få verktyg att bli en digital folkbildare!

Under fem digitala träffar får du ta del av och diskutera de kompetenser som vi alla borde ha i ett samhälle där digitaliseringen spelar en allt mer betydande roll. Vi utgår från den nya versionen av ramverket DigComp, publicerat av EU-kommissionen i mars 2022, som nu översatts till svenska. 

Träffarna leds av Linda Mannila, med lång erfarenhet av forskning och utbildning inom området. 

Efter träffarna har du bättre insyn i: 

  • de olika områdena av digital kompetens
  • informations- och datakunnighet
  •  kommunikation och samarbete
  •  innehållsproduktion,
  • säkerhet och problemlösning

Kursen riktar sig till alla som är intresserade av digital kompetens för egen del eller som en del av sitt arbete. Inga förkunskaper krävs. Träffarna ordnas online under våren 2023 enligt följande tidtabell:

  • Måndag 6.3 kl. 15–16
  • Tisdag 14.3 kl. 15–16
  • Måndag 27.3 kl. 15–16
  • Tisdag 4.4 kl. 15–16
  • Tisdag 11.4 kl. 15–16

Till kursen hör ett studiecirkelmaterial som gärna får delas vidare. Materialet och kursen förverkligas med stöd av Svenska kulturfonden.

Anmäl dig senast den 27 februari.
 

Jag vill anmäla mig till studiecirkeln

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, 050-3421 890, anna-karin.ohman@sfv.fi.

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning räknar vi med att du deltar. Får du skäligt förhinder – avboka i god tid så att någon annan kan delta i stället. På så sätt bär vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.


Plats
Nätet