Tillsammans med Studiecentralen

07 september 2023 kl. 13.00 – 14.00

Förverkliga din idé tillsammans med oss och få kursbidrag eller bidrag för en studie- eller bokcirkel, och bekanta dig med våra kurser, evenemang och koncept!

Varmt välkommen på Studiecentralens informationstillfälle online torsdag 7.9 kl. 13-14 där du får bekanta dig med vår verksamhet och höra vad vi erbjuder din förening.

  • Vem kan ordna en kurs?
  • Hur stort är kursbidraget?
  • Hur gör man en anmälan och en redovisning?

Vi ger svar på frågorna och informerar även om våra cirkelbidrag, evenemang och kurser. 

Du får träffa Tove Eklund-Hartman, pedagogisk planerare och Malin Ström, sakkunnig för Föreningsresursen och samarbetskurser.

Anmäl dig senast 5.9.

Jag vill anmäla mig till Studiecentralens infotillfälle


Kontaktperson: Tove Eklund-Hartman 050 306 2005, tove.eklund-hartman@sfv.fi

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning räknar vi med att du deltar. Får du skäligt förhinder – avboka i god tid så att någon annan kan delta i stället. På så sätt bär vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

 


Plats
Nätet