Seminarium: Ny publik – mera publik!

25 april 2023 kl. 15.00 – 18.00

Välkommen till seminariet Ny publik, mera publik! på Amos scenen på Svenska Teatern.

Åren 2021–2022 genomförde Svenska Teatern ett omfattande sälj- och marknadsföringsutvecklingsprojekt, vars syfte var att stärka teaterns försäljning och nå ny publik, samt utveckla en mer mångsidig marknadsföring. Projektet, som pågick i ett och ett halvt år, genomfördes med stöd av SFV.

Under det tvåspråkiga seminariet presenterar vi hela projektet med dess resultat, och publicerar en guide på både svenska och finska, som sammanställer utvecklingsprojektets olika faser och de metoder som använts.

Målgrupp: teateraktörer, kulturproducenter och andra aktörer som producerar kulturtjänster och som kan han nytta av metoder som ökar försäljningen och förbättrar marknadsföringen. 

PROGRAM

15.00 Välkommen/ Wivan Nygård-Fagerudd, ordförande, SFV

15.10 Bakgrund till projektet och teaterns framtid / Joachim Thibblin, teaterchef, SvT

15.20 Presentation av projektet / Elli Mäkilä, försäljnings- och marknadsföringschef, SvT

16.40 Paneldiskussion 

17.15 Kaffe

Evenemanget avslutas kl. 18.

Välkommen!

Anmäl dig här senast 21.4

 

***** 

Tervetuloa tiistaina 25.4.2023 klo 15 Svenska Teaternin Amos näyttämöllä järjestettävään Nya publik, mera publik! - seminaariin

Svenska Teatern toteutti vuosina 2021 – 2022 kokonaisvaltaisen myynnin ja markkinoinnin kehitysprojektin, jonka tarkoituksena oli vahvistaa teatterin myyntiä ja uusien yleisöjen tavoittamista, sekä kehittää monipuolisempaa markkinointia. Puolitoista vuotta kestänyt hanke toteutettiin SFV:n myöntämän tuen turvin.

Kaksinkielisessä seminaarissa esittelemme koko hankkeen tuloksineen, sekä julkaisemme sekä ruotsiksi että suomeksi oppaan, joka koostaa kehityshankkeen eri vaiheet ja käytetyt metodit.

 

OHJELMA

15.00 Tervetuloa /Wivan Nygård-Fagerudd, puheenjohtaja, SFV

15.10 Hankkeen taustat ja teatterin tulevaisuus / Joachim Thibblin, teatterijohtaja, SvT

15.20 Projektin esittely / Elli Mäkilä, myynti- ja markkinointipäällikkö, SvT

16.40 Paneelikeskustelu 

17.15 Kahvit

Tilaisuus päättyy klo 18.

Tervetuloa!

Ilmoittaudu tästä viimeistään 21.4

 

 


Plats
Amos scenen på Svenska Teatern
Norra esplanaden 2
00130 Helsingfors