Mera – flera – starkare

02 november 2023 kl. 08.30 – 15.15

Kom med och säkerställ en god framtid för det ideella engagemanget i din organisation!

Hur formar vi framtidens medlemskap och engagemang för att säkerställa en levande och engagerad gemenskap? Hur kan vi säkra att våra förtroendevalda och frivilliga får och kan göra skillnad på ett sätt som de upplever meningsfullt? Hur kan vi bättre ta tillvara engagemanget och passionen, och möta drivkraften på en hållbar nivå? Hur kan vår organisation vara en arena för ett värdedrivet ansvarstagande mot ett bättre samhälle?

Det här och mycket mer inbjuder vi dig att prata om på heldagsevenemanget Mera – flera – starkare. Framtidssäkra det ideella engagemanget. Vi har skapat dagen för att väcka diskussion och ge verktyg att forma och bygga ett mångsidigt och värdedrivet engagemang i framtiden med livskraftiga föreningar och förbund. 


Forskning ➡ inspiration ➡ verkstad

Dagen inleds med relevant och insiktsfull forskning för oss som jobbar med medlemmar och frivilligorganisationer. Karin Robertsson från Sverige kommer att dela olika perspektiv på hur man kan rekrytera och organisera ideella krafters engagemang inom organisationer. Aron Schoug Öhman granskar individens motivation och de djupliggande drivkrafterna. ➡

➡ Inspirationsdelen ger nya perspektiv på engagemang direkt från fältet. Nina Brännkärr-Friberg kommer att dela insikter och erfarenheter av sitt värdedrivna engagemang i Project Liv-verksamheten. Azra Arnautovic har som projektledare för Ung i förening fått en inblick i hur unga tänker kring delaktighet, värderingar och social hållbarhet. ➡

➡ Vilka är de nya formerna för engagemang? Och hur paketerar du ett engagemang? Eftermiddagens verkstad ger dig chansen att forma idéer och aktiviteter som är skräddarsydda för din organisation. Silvia Kakembo och Ofelia Daun från pr- och kommunikationsbyrån Arena Opinion i Sverige kommer att guida dig genom verkstaden med målet att ge din organisation en riktning och ett steg framåt mot ett framtidssäkrat engagemang. 

Dagen riktar sig till dig som är föreningsaktiv eller anställd i en förening eller organisation, och till dig som är intresserad av ämnet. 
 

Program 

8.30–9 Morgonkaffe 

9–11.10 Forskning med Karin Robertsson och Aron Schoug Öhman 

11.10–11.30 Inspiration med Nina Brännkärr-Friberg

11.30–12.45 Lunchpaus, på egen bekostnad 

12.45–13.05 Inspiration med Azra Arnautovic

13.10–15.15 Verkstäder med Silvia Kakembo och Ofelia Daun, kaffepaus ingår 

 

Medverkande

Möt dagens talare, inspiratörer och workshopsledare: 

Karin Robertsson, doktor i social välfärd med inriktning mot civilsamhället, är verksam vid Marie Cederschiöld högskola i Stockholm. Karin forskar huvudsakligen i organisering och ledning av socialt arbete inom organisationer. Tidigare har hon forskat i betydelsen av medlemskap, ideellt engagemang och alternativa engagemangsformer. 

 

Aron Schoug Öhman, doktor i pedagogik, är lektor vid Stockholms universitet och organisationskonsult och föreläsare för organisationer inom ideell, offentlig och privat sektor, och har en bakgrund inom folkbildning. 

 

 

Nina Brännkärr-Friberg är grundare och ordförande för Project Liv, en förening som vill skapa glädje och återse försvunna leenden hos långtidssjuka barn och deras familjer. Även uppgiften att engagera både unga och gamla i samhället är en viktig del av Project Livs verksamhet.  

 

 

Azra Arnautović är en av projektledarna för Centria-Noviaprojektet Ung i Förening, vars mål är att öka ungdomars engagemang i föreningar i Österbotten. Arnautović är magister i socialpsykologi och har lång erfarenhet av att jobba med ungdomar och föreningar. 

 

 

Silvia Kakembo, byråchef på PR- och kommunikationsbyrån Arena Opinion, är kommunikationsexpert. Hon arbetar bland annat med att hjälpa ideella organisationer att nå ut med sitt budskap oavsett om det handlar om att påverka opinionen eller locka fler medlemmar. 

 

 

Ofelia Daun, organisationsstrateg på Arena Opinion, har mångårig erfarenhet som organisations- och affärsutvecklare och har specialiserat sig på civilsamhället. Just nu arbetar hon med att stötta organisationer med engagemangsformer, organisationsstrategi, förändringsledning, medlemsvärvning och medlemsutveckling. 

 

Anmälan

Anmäl dig senast den 25 oktober. Vi bjuder på morgon- och eftermiddagskaffe med tilltugg – meddela specialdieter i meddelanderutan. I samma ruta kan du meddela om du behöver specialarrangemang för att kunna delta. Du hittar information om tillgängligheten i SFV-huset G18 här. Begränsat antal platser.

En fotograf finns på plats under dagen. Bilderna kommer att användas i SFV:s och SFV:s studiecentrals kommunikation. Skriv i meddelanderutan om du INTE vill synas på bilderna. 

Jag vill anmäla mig till dagen

Dagen arrangeras av SFV. Temat och innehållet grundar sig på organisationsfältets kartlagda behov, sammanställda av Förbundsarenan. 

Kontaktperson: Tove Eklund-Hartman, 050 306 2005, tove.eklund-hartman@sfv.fi

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning räknar vi med att du deltar. Får du skäligt förhinder – avboka i god tid så att någon annan kan delta i stället. På så sätt bär vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.


Plats
SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors