Tio tips för sociala medier

30 januari 2024 kl. 13.00 – 15.30

Är det på ditt bord att jobba med föreningens sociala medier? Vill du bli inspirerad och få nya idéer? Vi har en kurs för dig som vill komma igång med att synliggöra verksamheten via sociala medier, både när det gäller att skapa rutiner för arbetet och för att bygga intressant innehåll.

Kom med på utbildningen Tio tips för sociala medier!

5 tips med Julia 

Hur ser rutiner och processer ut? 

Vi inleder kursen med att fokusera på rutiner och processer kring sociala medier. Julia Hemgård, verksamhetsutvecklare på Förbundsarenan ger tips för hur man skapar hållbara kommunikationslösningar som också passar små organisationer med små resurser. Genom fem konkreta tips får du stöd i hur du kan skapa rutiner som gör arbetet med sociala medier mer systematiskt och långsiktigt. 

5 tips med Azra 

Hur tänka kreativt kring innehåll och layout?  

Azra Arnautović, som har jobbat med föreningars kommunikation och marknadsföring bland annat inom utvecklingsprojektet Ung i Förening, kommer att ge fem tips för hur föreningar konkret kan tänka då de skapar innehåll för sociala medier. Du får tips kring bland annat hur du kan tänka då man skriver texten till inlägg, hur du kan tänka kring grafisk profil och skapa interaktivitet. 

Program:  

  • kl. 13–14 Introduktion och presentation, del 1 med Julia  
  • kl. 14–14.10 Paus  
  • kl. 14.10–15.10 Del 2 med Azra  
  • kl. 15.10–15.30 Diskussion och frågor  

Målgruppen för utbildningen är föreningar och mindre organisationer som vill få inspiration och handledning i att komma igång och utvecklas i arbetet med sociala medier. 

Anmäl dig senast 28.1.2024.

Jag vill anmäla mig till utbildningen

Välkommen med!

Kontaktperson: Tove Eklund-Hartman 050 306 2005, tove.eklund-hartman@sfv.fi

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning räknar vi med att du deltar. Får du skäligt förhinder – avboka i god tid så att någon annan kan delta i stället. På så sätt bär vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

FOTO: Marie Lillhannus


Plats
Nätet