Introduktion till framsynstänkande

19 mars 2024 kl. 14.30 – 16.00

Framsyn är ett tillvägagångssätt som ger oss verktygen att aktivt forma framtiden. Det handlar om att utifrån de signaler vi ser och den kunskap vi har idag arbeta med scenarier om framtiden. Genom att arbeta med förändringar i beteende, samhällsstrukturer samt tankemönster och ideal kan vi styra framtiden i önskad riktning.

Under den digitala introduktionsutbildningen går vi igenom grunderna i framsynstänkande, får en framtidshälsning av Sitras sakkunniga Jenna Lähdemäki-Pekkinen och en inblick i Kompetenscenter Kentauris framsynsverksamhet av Marion Fields. Genom att tillämpa Sitras modell "Tulevaisuustaajuus" genomför vi även en konkret framtidsövning.

Utbildningen riktar sig till dig som är förtroendevald eller anställd inom en förening eller ett förbund men är även öppen för andra intresserade.

Efter avslutad utbildning har du fått en introduktion till framsynstänkande och inspiration till hur du kan använda metoden i organisationens egen verksamhet.

Välkommen med!

Jag vill anmäla mig till utbildningen

Har du frågor? Kontakta Amy Jägerskiöld 050 395 5900, amy.jagerskiold@sfv.fi

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning räknar vi med att du deltar. Får du skäligt förhinder – avboka i god tid så att någon annan kan delta i stället. På så sätt bär vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.


Plats
Nätet