Del 1: Användar- och medlemsfokuserad verksamhet

22 april 2024 kl. 14.00 – 16.00

Inom offentliga sektorn och näringslivet har tjänstedesign, även kallat servicedesign, vuxit fram för att skapa bästa möjliga användarupplevelse. Välkommen på en utbildning där du får lära dig hur du kan dra nytta av metoderna även i din förening eller ditt förbund.

Tjänstedesign vad är det? Kortfattat innebär tjänstedesign att en tjänst eller verksamhet utformas efter verkliga behov så att den bli mer användarvänlig och relevant för kunden.

Vad får min förening/mitt förbund ut av tjänstedesign? Genom att använda er av metoderna kan ni till exempel forma och skapa verksamheten på ett sätt som upplevs mer attraktiv för medlemmarna eller andra intressenter. Metoderna kan också användas internt så att ni kan omforma en verksamhet eller tjänst så att den blir lättare för er att upprätthålla. 

Varför ska jag delta? Du får en första inblick i centrala metoder inom tjänstedesign som du kan använda i ditt förbunds- eller föreningsarbete för att skapa bättre och effektivare lösningar på verksamheten. 

Målgrupp: Utbildningen ordnas digitalt och riktar sig till anställda inom föreningar och förbund som vill få en introduktion till tjänstedesign. Vi uppmuntrar flera från samma organisation att delta i utbildningen. Utbildningen är även öppen för andra som är intresserade av att få en första inblick i tjänstedesign.

Utbildningen leds av Reija Anckar som fungerar som utbildningsledare vid Yrkeshögskolan Novia inom Masterutbildningen i företagsekonomi, servicedesign.  

Välkommen med! 

Jag vill anmäla mig till utbildningen

Sista anmälningsdag är 18.4.2024.

Om du vill fördjupa dig i tjänstedesign kan du delta i del 2 av utbildningen användar- och medlemsfokuserad verksamhet som ordnas som en heldags workshop under hösten 2024. Notera att du måste anmäla dig separat till tillfället. Mera information kommer senare.

Har du frågor? Kontakta Amy Jägerskiöld 050 395 5900, amy.jagerskiold@sfv.fi.

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning räknar vi med att du deltar. Får du skäligt förhinder – avboka i god tid så att någon annan kan delta i stället. På så sätt bär vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans. 

Vi vill att alla ska kunna delta på lika villkor. Om du ur tillgänglighetssynvinkel behöver specialarrangemang, skriv det i meddelanderutan när du anmäler dig eller kontakta oss. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 

Foto: Marie Lillhannus


Plats
Nätet