Kreativitet - uppnå goda resultat

07 maj 2020 kl. 09.00 – 16.00

Kursen är inhiberad enligt myndigheternas rekommendationer.

Målsättning med heldagskursen är att utveckla förmågan att tänka i nya banor, utveckla idéer och ta initiativ både som individ och grupp. Vi övar oss på ett kreativt förhållningssätt, där drivmotorn är nyfikenhet. Vi tar oss tid att experimentera med tankar och vara öppen för nya synsätt.

Kursledare: Nina Dahl-Tallgren.

Målgrupp: anställda och frivilliga inom föreningar och förbund.

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, anna-karin.ohman@sfv.fi


Plats
SFV-huset G18, rum 301
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors