Kommunen och lokala aktörer i nytt partnerskap

10 november 2020 kl. 16.15 – 18.00

Kommunens roll är i förändring och den lokala aktiviteten får en allt viktigare roll. Coronapandemin har dessutom lett till att vi omvärderar omgivningen och får oss att leva mera lokalt än tidigare.

Varmt välkommen på ett webbinarium där du får verktyg för att utveckla samarbeten och nya former av partnerskap. Verktyget har utvecklats inom ramen för ett Leader-projekt och inom enheten för Regionalvetenskap vid Åbo Akademi.

Webbinariet inleds med en presentation av verktyget, varefter deltagarna delas in två grupper, där en grupp representerar kommunala sektorn och den andra gruppen föreningsfältet. Efter gruppdiskussionerna förs en gemensam diskussion om hur man kan bilda nya partnerskap och därigenom stöda lokal utveckling. 

Målgrupp: aktiva personer i föreningslivet, företagare, förtroendevalda kommunpolitiker och kommunala tjänstemän.

Kursledare: Forskare Kenneth Nordberg från Åbo Akademi och specialsakkunnig Ann-Sofi Backgren från SLF/ det finlandssvenska landsbygdsnätverket (IDNET).

Webbinariet arrangeras via Zoom. Länken till Zoom-rummet skickas senare till den e-postadress du anger vid anmälningen. Kostnadsfritt att delta.

Kursen arrangeras av SFV, Åbo Akademi och IDNET.

Anmäl dig senast 8.11.

Anmäl dig här


Plats
Nätet