Trender & lagstiftningsförändringar i arbetslivet

25 oktober 2022 kl. 12.30 – 15.30

Distans- och hybridarbete har under de senaste åren blivit vanligt på många arbetsplatser. Vad är egentligen distans- och hybridarbete? Vad behöver arbetsgivaren tänka på i distans- och hybridarbete? Hur kan arbetsgivaren förbereda sig? Under utbildningen behandlas juridiska aspekter som är bra för arbetsgivare att känna till gällande distans- och hybridarbete.

Förutom att distans- och hybridarbete blivit allt mera vanligt förekommande, så finns det även lagstiftningsförändringar som är aktuella för organisationer med arbetstagare. Under utbildningen går Anna Nyberg och Anna Mäkinen på ett praktiskt sätt igenom dels familjeledighetsreformen och dels så kallad visselblåsning (dvs. informering om lagstridigheter eller oegentligheter på arbetsplatsen). Anna Nyberg och Anna Mäkinen är jurister vid advokatbyrån Hannes Snellman. Mäkinen är specialiserad inom immaterialrätt, teknologi och dataskydd, medan Nyberg är specialiserad inom arbetsrätt.

Utbildningen riktar sig till ledare, personalansvariga eller styrelseordförande inom förbund och föreningar med arbetsgivaransvar för en eller flera arbetstagare. Deltagarna behöver inte ha förhandskunskaper i ämnena som behandlas under utbildningen.

 

Anmäl dig senast 18.10.2022.

Jag vill anmäla mig till utbildningen

Välkommen med!

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, 050-3421 890, anna-karin.ohman@sfv.fi.

Hållbarhetsaspekter genomsyrar våra evenemang och inkluderar alla deltagare. SFV:s studiecentral som arrangör strävar till hänsyn beträffande innehåll, socialt ansvar och förverkligande. Du som deltagare kan du bidra genom att vid förhinder avboka ditt deltagande i god tid och ge respons efter utbildningen.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.


Plats
Nätet