Effektmätning och genomslagskraft

01 september 2022 kl. 14.00 – 16.00

Kompetenscentret Kentauri ordnar i samarbete med SFV en utbildning i effektmätning och genomslagskraft för anställda och frivilliga inom tredje sektorn.

Syftet är att förbättra kunskaperna i hur man mäter sin organisations samhällsnytta. Som kursledare fungerar akademiforskare Marina Lindell.

Utbildningshelheten inleddes hösten 2021 och fortsätter nu med de två sista modulerna:

  • Modul 5: Utnyttjande av utvärderingsinformation (1.9 kl.14–16 & 15.9 kl. 14–15)
  • Modul 6: Genomslagskraft och kommunikation (27.10 kl.14–16 & 10.11 kl.14–15)

Det är möjligt att göra en intresseanmälan för att delta i de två sista modulerna. Anmäl ditt intresse senast 18.8.2022 till Anna-Karin Öhman.

Utbildningen sker digitalt.

Välkommen med!

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, 050 3421 890, anna-karin.ohman@sfv.fi.

Hållbarhetsaspekter genomsyrar våra evenemang och inkluderar alla deltagare. SFV:s studiecentral som arrangör strävar till hänsyn beträffande innehåll, socialt ansvar och förverkligande. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.


Plats
Nätet