Ekonomi för förenings- och förbundsledare

31 augusti 2022 kl. 09.00 – 12.00

Leder du en förening eller ett förbund? Vill du utveckla ditt ekonomiska kunnande? Kom med och fördjupa dina kunskaper!

Under utbildningen behandlar Mikael Still ekonomins grundbegrepp som bottnar i en helhetssyn på organisationens ekonomi i förhållande till dess verksamhet.

Efter utbildningen har du:

  • Fått en djupare förståelse för lönsamheten och kostnadsstrukturen i din organisation
  • Lärt dig definiera relevanta nyckeltal för din organisation och använda dem för att hålla fingret på pulsen
  • Skapat dig en helhetsbild av hur din organisations verksamhet och ekonomi hänger ihop över tid.

Utbildningen består av två moduler och en uppgift mellan modulerna. 

  • Modul 1: 31.8 kl. 9–12 Lönsamhet, ekonomins grundlogik och bokföring
  • Modul 2: 13.9 kl. 9–12 Nyckeltal, processer och tid samt analys och helhetstänk

Helheten riktar sig till personer med tidigare kunskaper inom ekonomisk förvaltning. 

Mikael Still har gjort karriär inom ekonomiförvaltning i företagsvärlden. Han fungerar i dag som föreläsare, entreprenör och styrelseproffs. Han har även en lång bakgrund som föreningsaktiv och förtroendevald inom olika föreningar.

Kursen hålls via Zoom. Länken till Zoom-rummet skickas senare till den e-postadress du anger vid anmälningen.

Förlängd anmälningstid: anmäl dig senast 30.8.

Jag vill anmäla mig till utbildningen

Välkommen med!

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, 050 342 1890, anna-karin.ohman@sfv.fi.

Hållbarhetsaspekter genomsyrar våra evenemang och inkluderar alla deltagare. SFV:s studiecentral som arrangör strävar till hänsyn beträffande innehåll, socialt ansvar och förverkligande. Du som deltagare kan du bidra genom att vid förhinder avboka ditt deltagande i god tid och ge respons efter utbildningen.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.


Plats
Nätet