Onboarding: Nyanställd i tredje sektorn

20 september 2022 kl. 13.00 – 15.00

Är du nyanställd i ett förbund, en organisation eller en förening och vill få en snabb introduktion i hur det är att arbeta inom tredje sektorn?

Under Onboarding-tillfället får du en inblick i tredje sektorns särdrag och kunskap om var du hittar information som du har nytta av i ditt arbete. Du får också tips på hur du kan utveckla ditt eget arbete och vilka möjligheter som finns att nätverka med kollegor från olika organisationer.

På plats under tillfället finns:

  • SFV:s studiecentral och Förbundsarenan som informerar om hurdant stöd förbunden och föreningarna kan få.
  • SFV:s sakkunniga i förbunds- och föreningsfrågor som guidar dig i vad som är bra och viktigt att veta i arbetet inom tredje sektorn.
  • En erfaren förbundsanställd som delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta och bygga upp sin egen arbetsbild. 

Anmäl dig senast den 13 september via Förbundsarenans hemsida.

Förbunds- och föreningslivet fyller en viktig funktion i vårt samhälle. Tillsammans skapar vi en plattform och gemenskap som möjliggör aktivt medborgarskap för alla åldrar, och förutsättningar för ett brett lärande.

Välkommen till tredje sektorn!

Tillsammans skapar vi hållbara utbildningar! Arrangörerna strävar till hänsyn beträffande innehåll, socialt ansvar och förverkligande. Du som deltagare kan bidra genom att vid förhinder avboka ditt deltagande i god tid och ge respons efter utbildningen.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.


Plats
SFV kansliet i Vasa
Handelsesplanaden 23B
65100 Vasa