Boklig bildning och biografier

11 oktober 2022 kl. 16.00 – 19.00

Kan litterärt skapande ses som bildning i praktiken? Är biografier och historieskrivning en del av bildningshistorien och bildningsidealet? Borde vi ruska om de gamla idealen?

Under symposiet hör vi en litteraturvetare, en historiker och en filosof ta ställning till de här frågorna.

Eftersom vi har matservering efter programmet önskar vi att du anmäler dig via länken nedan.

Anmälning

PROGRAM:
16.15: Välkommen

16.20: Kan litterärt skapande ses som bildningspraktik?
Ylva Perera, litteraturvetare, litteraturredaktör, Hbl

16.50: Biografiskrivandet och historieskrivandet – en del av bildningsidealet och bildningshistorien
Henrik Meinander, historiker

17.20: Bildningsidealet idag – dags för ny- och omtolkningar?
Jonas Ahlkog, filosof, SFV:s projekt Bildningskraft

17.50: Höstens SFV-biografier
Rabbe Sandelin, redaktör, SFV

18.00: Litterär servering


Plats
G18, Helsingfors
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors