70057.jpg

Svenska gården i Lahtis invigdes

04.09.2019 kl. 12:26
På onsdag 4.9 invigdes Svenska gården i Lahtis. Gården samlar cirka 60 dagisbarn, 80 skolelever och 20 pedagoger på dagen, medan olika former av svenska föreningsaktiviteter fyller gården på kvällarna och veckosluten.

– Det här är en dröm som går i uppfyllelse. Lahtis är en stad som satsar på barn och ungas välmående. Ett allaktivitetshus för det svenska matchar stadens strategi perfekt, säger Karin Ihalainen, eldsjäl och rektor för Svenska skolan i Lahtis.

Karin Ihalainen tar emot gäster

– Invigningen av Svenska gården är en glädjefest och hela året är ett jublieumsår för oss, säger Karin Ihalainen.

I Svenska gården finns Svenska skolan i Lahtis med årskurserna 1–6. Vägg i vägg med skolan driver Folkhälsan Välfärd Ab ett daghem och en eftermiddagsklubb i ett nybygge. I både daghemmet och skolan använder man språkbadsmetoder för att stärka barnens svenska.

Enligt Lena Wallin-Oinonen, chef för småbarnspedagogik, har intresset för skola och dagis på svenska ökat rejält sedan familjerna hört om Svenska gården.

– Enbart i daghemmet har antalet barn på en kort tid ökat från 35 till 60. Dessutom har utrymmena lockat nya, behöriga pedagoger till Lahtis, säger hon.

Svenska gården är ett resultat av många aktörers välvilja, engagemang och ambition att medverka till ändamålsenliga utrymmen för dagis och skola på svenska i Lahtis. SFV har bidragit till renoveringen med totalt 200 000 euro.