83106.jpg

Välmående skola är tillbaka

02.09.2022 kl. 14:02
Efter ett lyckat pilotprojekt är nätverket Välmående skola tillbaka med fler deltagare än tidigare.

På deltagarnas önskemål är nätverket Välmående skola tillbaka under temat Mentalt välbefinnande och resurspedagogik. Skolorna som deltar är fler än tidigare.
– The more, the merrier! säger Niklas Wahlström när han välkomnar lärarna på morgonen den 2 september 2022 i Bank i Helsingfors.

 

Tove von Schantz, skolpersonal på inspirationsevent

Krista Kaihovirta, Maria Malmsten, Monika Nynäs och Tove von Schantz är kollegor i Katarinaskolan.

Tove von Schantz från Katarinaskolan i Karis är med för första gången.
Vad har du för förväntningar?
– Vi har förstås jobbat med välmående och positiv psykologi som många andra skolor i dessa tider. Detta verkade intressant och kompletterande för det som vi redan gör.
Tove har fått höra av kollegor som varit med förra året att Välmående skola är en fungerande helhet.
– Och framför allt kommer man gärna ut och hör vad de andra skolorna gör. Man blir gärna bekräftad, man vill ventilera och kommunicera.

-

Lena Lehvonen arbetar på Cygnaeus skola.

En stor del av deltagarna har varit med redan under pilotåret, som Lena Lehvonen från Cygnaeus skola i Åbo. Hon är också med i styrgruppen för Välmående skola.
Vilken betydelse hade nätverkssamlingarna för dig?
– Man tog fram det som var på riktigt viktigt, det vill säga hur eleverna, lärarna och hela skolan mår – men framför allt få svar på hur vi kan förbättra måendet. Vi har fått verktyg som vi kan ta till vår skola.

Johan Nilsson är studiehandledare på Hangö gymnasium.

Även Johan Nilsson från Hangö gymnasium är med för andra gången.
Vad har nätverksträffarna haft för betydelse för ert kollegium?
– Vi fick många reflektioner på hur man kan jobba med välmående. När vi gick med tänkte jag att det skulle handla om välmående hos eleverna men det visade sig fokusera mer på kollegiet och lärarna. Vi fick väldigt bra idéer om återhämtning.
Johan berättar att personalen vid Hangö gymnasium tillämpat en del av idéerna. Välmåendetillfällen utanför skolan är ett exempel.
– Vi var i en grillkåta en kväll och hade avslappnande samtal. Sånt är nog viktigt att göra tillsammans. Det fick vi kanske idén till härifrån.


En innehållsrik nätverksperiod

Gruppen samlas en dag varannan månad fram till 2024. Det blir tio träffar under fyra teman. Efter det gällande temat Mentalt välbefinnande och resurspedagogik inleds vårterminen med Ledarskap i olika roller i skolan. Nästa läsår samlas man kring Kommunikation och samsyn (bland annat kring bedömning) och slutligen Ungdomar och samhället. Vid de fysiska träffarna kallas en inspiratör in. Idag talar Partik Söderberg från Åbo Akademi.

Det viktiga sker ändå i själva skolorna. Dessa ställer upp egna mål mellan träffarna och definierar dem som mellanuppgifter. Skolorna ska arbeta med uppgifterna själva eller i samarbete med andra.

– Målet för nätverket är att det ska vara en kanal för ny kunskap, men också för deltagarnas kunnande och erfarenheter. Det ska stå som inspiration och kollegialt stöd genom delakultur. Vi är ute efter att skolorna ska både dela med sig och lära av varandra; att de inspirerar och låter sig inspireras, säger Niklas Wahlström i sitt välkomsstal.

Niklas Wahlström är SFV:s representant i styrgruppen som planerar verksamheten.